Kvalitetsdata er afgørende for virksomhedens overlevelse

Dun & Bradstreet konstaterer, at virksomhederne er stadigt mere afhængige af data efter pandemien – på trods af manglende færdigheder og ekspertise til at udnytte og forstå virksomhedsdata – hvor en fjerdedel af projekterne ikke opfylder virksomhedernes forventninger

København, 8 december 2021 – Mens virksomhederne fortsat oplever forstyrrelser i driften og forsyningskæderne på grund af pandemien, konstaterer en undersøgelse bestilt af Dun & Bradstreet, den førende globale leverandør af data og analyser til erhvervsvirksomheder, at over halvdelen (52 %) af de adspurgte europæiske virksomheder ikke tror, de kan overleve uden relevante, opdaterede og kompatible virksomhedsdata.

Resultaterne, der blev offentliggjort i Dun & Bradstreets rapport ', viste, at to tredjedele af virksomhedslederne er enige om, at data er det mest nyttige værktøj for deres organisation til at identificere nye markeder at arbejde med (64 %) og afgørende for at fokusere på nye kunder (62 %).

Og mens pandemien fortsat påvirker forsyningskæderne globalt, anvender seks ud af ti adspurgte virksomheder desuden data til at vurdere risici (65 %) og overvåge indkøb og leverancer (62 %).

"Med den enorme vækst i tilgængelige data har virksomhederne ikke brug for tilfældige oplysninger, men data, der er velorganiserede, opdaterede og præcise. Med andre ord data velegnet til formålet," udtaler Anthony Scriffignano, Senior Vice President og Chief Data Scientist hos Dun & Bradstreet. "Virksomhederne har i længere tid haft brug for at ændre deres måde at læse oplysningerne på og udarbejde prognoser ud fra disse oplysninger, men pandemien har gjort dette til en højere prioritet for virksomhederne. Det er afgørende, at man er opmærksom på, om dataene er korrekte og reelt afspejler virkeligheden – eller faktisk er forældede og irrelevante."

På trods af troen på, at præcise og aktuelle data er afgørende for forretningsprocesserne, indrømmer virksomhedsledere, at de ikke altid er dygtige nok til at bearbejde dataene.

Virksomhedslederne er også bekymrede, når det drejer sig om data, fordi de er usikre på:

  • nøjagtigheden af de data, som deres virksomhed anvender til planlægningsformål (47 %)
  • at deres virksomhed ikke har teknologien til at udnytte dataene fuldt ud (46 %)
  • at deres virksomhed arbejder for langsomt til at udnytte dataene fuldt ud (45 %).

Selv når de har en datastrategi på plads, har virksomhederne problemer med effektiv datastyring (25 %) og at bekæmpe bedrageri (22 %). Som en konsekvens heraf opfylder over en fjerdedel (27%) af projekterne i gennemsnit ikke forretningskravene.

Derudover har over en fjerdedel (27 %) af de organisationer, der ønsker at forbedre deres datakendskab, store problemer med at finde personer med de rette kompetencer til at analysere data og udnytte denne viden i deres beslutninger.

Denne mangel på kompetencer og viden mærkes andre steder i erhvervslivet, da nye lovkrav udgør endnu en udfordring for organisationer, der er afhængige af kunde- og leverandørdata. Halvdelen af virksomhederne er bekymrede for, om de kan beskytte personlige data (50 %), mens en fjerdedel peger på databeskyttelseslovgivningen og juridiske procedurer som en risikokilde (25 %).

Som følge af dette har virksomhedernes udfordringer det seneste halvandet år vist, at lederne er nødt til at opprioritere dataplanlægning og integrere den i deres overordnede strategi. Syv ud af ti ledere mener, at datakvalitet er afgørende for at træffe de rigtige beslutninger (69 %), og de mener, at en effektiv datastyring kan give dem en konkurrencefordel (73 %). Endelig ønsker to tredjedele af organisationerne (67 %) mere rådgivning, der kunne støtte virksomhederne i at udnytte deres data bedst muligt, hvilket indikerer, at de er bevidste om, at de ikke har alle de nødvendige færdigheder internt.

Scriffignano fortsætter:

"Bare fordi man har værktøjer til databehandling betyder ikke, at en virksomhed bruger dem fornuftigt. Talent skal være et afgørende fokus for lederteamet. Datafærdigheder i virksomheden bør være et krav og ikke en luksus. Ud over rekruttering af nye talenter til virksomheden er det vigtigt ikke at overse den eksisterende arbejdsstyrke samt at iværksætte løbende uddannelse for at sikre, at færdighederne forbliver opdaterede og relevante. Lederne er ansvarlige for at skabe et miljø, hvor folk er læringsparate, og dette også direktionen, fordi dataindsigt bliver stadigt mere afgørende på CEO’ens CV."

Du kan downloade Dun & Bradstreets rapport 'The Future of Data' her.

Metode

Resultater fra en undersøgelse blandt 1.704 erhvervsbeslutningstagere (over 18 år) i Storbritannien, Tyskland, Østrig, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen og Ungarn i juli 2021. Undersøgelsen er foretaget af Censuswide.

Om Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet er en førende global leverandør af erhvervsdata og analyser, der gør virksomheder over hele verden i stand til at forbedre deres resultater. Dun & Bradstreets Data Cloud udvikler løsninger og giver indsigt, der gør kunderne i stand til at øge omsætningen, reducere omkostningerne, mindske risici og transformere deres virksomheder. Siden 1841 har virksomheder af alle størrelser benyttet sig af Dun & Bradstreets hjælp til risikostyring og afdækning af muligheder. Twitter: @DunBradstreet