Ny analyse: Stigningen i konkurser fortsætter, men nu bliver også de større virksomheder ramt

Konkursbølgen fortsætter i Danmark, og i de første fire måneder af 2023 er der sket en stigning på 29% sammenlignet med samme periode sidste år. En ny analyse fra data- og analysevirksomheden Dun & Bradstreet viser, at hvor det tidligere var de små virksomheder, der blev ramt, tæller flere større danske virksomheder nu med i konkursstatistikken. Det er en bekymrende tendens, der har konsekvenser for mange medarbejdere, mens det kan også skabe en sneboldeffekt af konkurser, siger Christian Elkjær fra Dun & Bradstreet. 

I takt med, at den finansielle støtte med coronalån og hjælpepakker blev udfaset efter coronapandemien, har Danmark oplevet en markant stigning i antallet af konkurser. En ny analyse fra en af verdens førende data- og analysevirksomheder Dun & Bradstreet viser, at konkursbølgen ikke er ovre endnu, og at stigningen fortsætter i de første fire måneder af 2023. Sammenlignet med samme periode sidste år er antallet af konkurser steget med 29%.  

Store virksomheder begynder at fylde i statistikken

Analysen viser også en ny tendens. Hvor det de seneste år primært har været de små virksomheder, der er gået konkurs, bliver de større virksomheder nu også ramt. Sammenlignet med samme periode sidste år er der i årets første fire måneder sket en markant stigning (55%) i antallet af konkursramte virksomheder med mellem 10-49 ansatte og en endnu højere stigning (92%) i de mellemstore virksomheder med 50-249 ansatte. I årets første fire måneder er der desuden to meget store virksomheder (med 250+ ansatte), der er erklæret konkurs. 

Det er en ny og bekymrende tendens siger Christian Elkjær, Senior Rådgiver hos Dun & Bradstreet: 

”Når større virksomheder går konkurs, har det ofte større konsekvenser, end når mindre virksomheder må lukke ned. De større virksomheder har flere underleverandører, der står tilbage med ubetalte regninger, som de potentielt må tage et tab på. Det risikerer derfor at skabe en sneboldeffekt, hvor konkurserne kan sprede sig til flere virksomheder, der i værste fald må lukke ned.”  

 

”Når større virksomheder går konkurs, har det ofte større konsekvenser, end når mindre virksomheder må lukke ned. De større virksomheder har flere underleverandører, der står tilbage med ubetalte regninger, som de potentielt må tage et tab på. Det risikerer derfor at skabe en sneboldeffekt, hvor konkurserne kan sprede sig til flere virksomheder, der i værste fald må lukke ned.”
Christian Elkjær, Senior Rådgiver Dun & Bradstreet
 

Flere danskere rammes af konkurserne

Den nye analyse viser også, at flere danskere har mærket konsekvenserne af konkurserne. I årets første fire måneder er 11.790 medarbejdere blevet påvirket, fordi de har arbejdet i en virksomhed, der er gået konkurs sammenlignet med 7.297 personer i samme periode sidste år.   

”Når en virksomhed går konkurs, rammer det ikke kun virksomhedsejerne, men også de mange medarbejdere der risikerer at miste deres arbejde. Når vi ser en stigning i konkurser blandt de større virksomheder med mange medarbejdere, vil det også betyde, at endnu flere danskere bliver ramt og ofte mister deres job”, siger Christian Elkjær.  

Dette afspejles også i de danske ledighedstal. Her viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik en stigning i antallet af fuldtidsledige på 12% fra 72.713 fuldtidsledige (sæsonkorrigeret) i februar 2022 til 81.680 i februar 2023. 

 

Store regionale forskellige i konkurstallene

Generelt oplever Danmark en stigning i antallet af konkurser, men der er stor forskel på de enkelte landsdele. Fyn er den landsdel, der har oplevet den største stigning i antallet af konkurser med hele 73,3% sammenlignet med samme periode sidste år. Men også Vest- og Sydsjælland, Københavns Omegn samt Nordsjælland har set en markant stigning med henholdsvis 43,5%, 40,1% og 38,7%. Omvendt har Vestjylland oplevet et fald på -11,5%, mens Bornholm er den landsdel, der har oplevet det største fald på hele -71,4%. 

”De store regionale forskelle i konkurser skyldes bl.a. sammensætningen af sektorer i den enkelte landsdel. Analysen viser, at særligt detailhandlen og bygge- og anlægsvirksomhederne har været hårdt ramt af konkurser i de første fire måneder af 2023. I bygge- og anlægsindustrien har vi set en stigning i antallet af konkurser på 311% på Fyn sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket også forklarer den store stigning generelt i antallet af konkurser i landsdelen” siger Christian Elkjær. 

Konkursbølgen er ikke slut endnu

Når man sammenligner konkurstallene på tværs af vores nordiske nabolande, er tendensen dog meget ens. Alle fire lande ser en stigning i antallet af konkurser i årets fire måneder. I Norge steg konkurserne med 34%, Sverige med 30% og Finland med 26%. Da antallet af konkurser i Danmark steg med 29% i samme periode, har vi derfor oplevet den tredjestørste stigning i regionen. 

”Med højere renter i de nordiske økonomier vil kreditrisikoen stige markant, og virksomhederne bør være på vagt. Regionen har hidtil undgået de værste scenarier, men vækstraten var negativ i Finland og Sverige mod slutningen af ​​2022. Derudover er inflationen fortsat høj, hvilket lægger pres på virksomhedernes omkostninger, og efterspørgslen falder i takt med, at forbrugernes købekraft udhules, hvilket yderligere forstærkes af stigende boligrenter”, siger Christian Elkjær. 

Hent rapporten

 

Metode: 

Dun & Bradstreet indsamler alle relevante kreditinformationer tilgængeligt i Danmark, hvilket gør os i stand til med et højt detaljeniveau at analysere virksomheders livscyklus herunder deres ophør og konkurs. Vi benytter disse data og statistiks analyse til at udvikle kreditvurderinger af enkelte virksomheder med stor præcision. Denne analyse er baseret på konkursbegæringer fra Statstidende beriget med andet relevant virksomhedsdata. For at gøre 2022 og 2023 sammenlignelige er data renset for selskabsformen IVS, da denne selskabsform ikke er tilgængelig mere. Datasættet indeholder alle virksomheder, som er gået konkurs i løbet af perioden uafhængigt af antal ansatte eller omsætning. Den geografiske inddeling er baseret på den officielle adresse for selskabets hovedkontor.

Kontaktinformation:

Caroline Kjærbye-Thygesen
+45 22 33 77 96
caroline.kjaerbye@gknordic.com