Ny data: Energipriser skaber øget usikkerhed for danske virksomheder på verdensmarkedet

Risikoanalyse og vurdering er et uundværligt redskab for danske virksomheder, når de skal navigere i et komplekst globalt marked.  

Helt nye data fra Dun & Bradstreet, som leverer erhvervsdata og analyser, viser, at inflation, stigende energipriser, stigende renter, geopolitiske konflikter og generel usikkerhed på de finansielle markeder ændrer danske virksomheders forudsætninger for at lave forretning måned for måned. 

Dun & Bradstreet har skabt et interaktivt heatmap, som fra måned til måned opdaterer risikovurderinger for virksomheder i alle lande verden over. Her kategoriseres alle lande i lav-, moderat-, eller høj risiko, ift til at lave forretning i det pågældende land.      

Her er et par centrale nedslag i D&Bs Country Insights fra august måned

  • Danmarks største samhandelspartner i modvind - Tyskland går fra lav til moderat risiko. Tyskland og Danmark er stærkt forbundet gennem handel og der handles varer og tjenester for over 340 mia. kr hvert år, hvilket gør Tyskland til en vigtig allieret for dansk økonomi. Stærkt stigende energipriser, usikkerhed med forsyning, stigende renter og inflation i Tyskland medvirker til at forværre kortsigtede økonomiske udsigter på det tyske marked -, hvilket sandsynligvis får konsekvenser for Danmark fremadrettet.
  • Øget risiko efter NATO-indmelding for Sverige og Finland - Både Sverige og Finlands status som lavrisikolande at lave forretning i, har ændret sig til moderat efter landenes ønske om at indtræde i NATO.
  • Faldende konkurrenceevne i Europa - Mange europæiske landes, herunder Danmarks, økonomi- og konkurrenceevne forringes, her er den primære årsag Ruslands invasion af Ukraine.
  • Storbritannien kæmper med høj inflation - England er også gået fra lav til moderat risiko. Det skyldes især den høje inflation i landet. Næsten 80% af briterne bruger gas som deres primære kilde til opvarmning af deres bolig og de frygter at voldsomme stigninger i energipriser kan få alvorlige konsekvenser. Det vurderes at der en reel risiko for recession i andet halvår af 2022. 


Dun & Bradstreet heatmap og country insight solution kan bruges  her, hvor du samtidig kan læse mere om den metodiske indsamling af data, som risikovurderingerne er baseret på. 

D&Bs Subject Matter Expert Christian Elkjær sætter uddyber, hvilke konsekvenser den stigende usikkerhed har for danske virksomheder.   

"I Danmark ser vi også ind i en usikker fremtid, hvor vi ser antallet af kredit-aktive selskaber, som går konkurs har været stigenden de seneste måneder. Denne udvikling kan tilskrives flere ting, men hovedsageligt må det være forfald på tilbagebetaling af moms-lån, stigende renter, voldsomme energipriser og generelt høj inflation."

Kontakinformation
Holm Kommunikation, Rune Mortensen
Tlf: +45 2624 6509/ E-mail: rm@holm.dk


Om Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet er en global markedsleder i levering af erhvervsdata og analyser, der gør virksomheder over hele verden i stand til at forbedre deres resultater. Dun & Bradstreets Data Cloud udvikler løsninger og giver indsigt, der gør kunderne i stand til at øge omsætningen, reducere omkostningerne, mindske risici og transformere deres virksomheder. Siden 1841 har virksomheder af alle størrelser benyttet sig af Dun & Bradstreets hjælp til risikostyring og afdækning af muligheder. Twitter: @DunBradstreet