CSR

Vi interesserer os for bæredygtig udvikling

Vores CSR arbejde

Vi er bevidste om, at de beslutninger vi træffer i vores virksomhed, påvirker vores omverden, samfundet, menneskerne og miljøet. Derfor er det naturligt for os at arbejde i overensstemmelse med internationale principper og retningslinjer. 

I det forløbne år har Bisnode aktivt benchmarket sine operationer mod FN's mål for bæredygtig udvikling for at nå sine strategiske mål for bæredygtighed. Bisnodes rapport er udarbejdet i overensstemmelse med Global Reporting Initiative (GRI) retningslinjer for bæredygtighedsrapportering. Siden 2015 har Bisnode skrevet under på af FN's Global Compact, verdens største bæredygtighedsinitiativ.


Bæredygtighedsrapport 2019

Se rapporten og læs om områder som GDPR, vores NPS score samt vores indsats, når det kommer til digital bæredygtighed.

Læs hele Bæredygtighedsrapporten 2019

Forretningsetik

Forretningsetik

Fælles retningslinjer for alle

God forretningsetisk adfærd hos alle vores medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan vinde vores kunders tillid. Det gælder både medarbejdere, konsulenter og outsourcing-partnere såvel som chefer, direktion og bestyrelse.

 • Vi har nultolerance i forhold til korruption og arbejder aktivt på at sikre, at det ikke forekommer i virksomheden.
 • Bisnode er politisk uafhængig, og virksomhedens midler bruges aldrig til at støtte politiske kampagner eller formål.
 • Bisnode handler i overensstemmelse med antitrust- og konkurrencelovgivningen på de markeder, hvor vi befinder os på.
Miljø

Miljø

Langsigtet og proaktiv

Vores miljøarbejde skal være proaktivt og nytænkende, og vi vil være et forbillede for kunder, leverandører og partnere. Vi ønsker at bidrage til et bæredygtigt samfund, hvor vi tager hensyn til både nuværende og kommende generationers behov.

 • Vi følger gældende lovgivning, forskrifter og forordninger i vores miljøarbejde.
 • Vores miljømålsætninger måles, og vi følger løbende op på vores indsatser .
 • Miljøarbejdet er en integreret del af det daglige arbejde.
Adfærdskodeks for leverandører

Adfærdskodeks for leverandører

Tydelige krav inden for flere områder

Vi forventer, at alle vores leverandører efterlever indholdet i vores adfærdskodeks for leverandører, og at de arbejder proaktivt og systematisk på, at den også efterleves af de underleverandører, som de benytter. Bisnodes adfærdskodeks indeholder mindstekrav til forretningsetik, miljøpåvirkning, arbejdsvilkår, menneskerettigheder samt sundhed og sikkerhed.

 • Adfærdskodeksen indgår i alle større aftaler.
 • Vi stiller krav til, at vores leverandører følger love og forordninger.
 • Vores leverandører skal understøtte og respektere menneskerettigheder.
Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Medarbejderne er nøglen til succes

Vores mål er, at alle medarbejdere i Bisnode skal være stolte af deres arbejdsplads, og derfor bestræber vi os hele tiden på at udvikle og fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere.  Vi har fokus på at skabe et godt og professionelt arbejdsmiljø med respekt for medarbejdernes sundhed og sikkerhed.

 • Vi accepterer ingen former for krænkende særbehandling eller chikane, uanset årsagen.
 • Vi tilbyder ligeløn og øvrige vilkår for samme kompetencer og arbejde.
 • Vores arbejdsmiljøarbejde omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.