Compliance  

Overhold lovgivningen og undgå dårlig omtale
Kom i gang
check-mark-blue.png

Beskyt din virksomhed ved at overholde lovgivningen

check-mark-blue.png

Få et klart billede af, hvem du handler med og undgå dårlig omtale

check-mark-blue.png

Tag altid et grundigt baggrundstjek på dine relationer

Følg lovgivningen og undgå at udsætte din forretning for dårlig omtale

Arbejder du i en virksomhed med værdier som: troværdighed, pålidelighed, sikkerhed, og er du en del af en større international koncern? Så er compliance et område, som er nødvendigt at forholde sig til.

At være Compliant betyder, at du som virksomhed har fastlagt nogle processer og retningslinjer for at sikre at overholde de krav og regulativer, der findes.

Fx kræver lovgivningen, at finansielle institutioner og virksomheder skal kontrollere, om deres kunder er politisk eksponerede personer, og om kunderne er registreret på sanktionslister fx i forbindelse med hvidvaskning af penge og terrorisme. Der er ikke et lovkrav mod, at virksomheder ikke må indgå forretning med politisk eksponerede personer, men der er påbud om, at skulle være opmærksom herpå og forholde sig aktivt til den relation, man indgår i. Anderledes er det med personer, som er noteret på sanktionslister og derfor har forbindelse til fx hvidvaskning af penge og terrorisme - her siger lovgivningen, at det ikke er tilladt at indgå samarbejdsaftaler.

Dun & Bradstreets Compliance løsninger giver dig mulighed for nemt og hurtigt at tage de væsentligste forbehold, når det gælder om at overholde love, regler og etiske standarder. Compliance løsningerne er et effektivt værktøj til at reducere risikoen for økonomiske tab som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Tag også gerne et kig på vores compliance paper og bliv klogere på, hvad compliance er.

Compliance paper

Overhold gældene love - pas på dit omdømme og undgå bedrageri

 • Beskyt din virksomhed ved at holde et vågent øje med lovgivningen og branchespecifikke regelssæt
 • Tag hurtige og sikre beslutninger, fordi du ved, at din virksomhed efterlever alle gældende krav og specifikationer
 • Strømlin processer for overholdelse af global lovgivning og vær dermed være den foretrukne leverandør på tværs af landegrænser

Tjek dine relationer på tværs af alle lande i verden, inden du indgår aftaler med dem

 • Opret effektive arbejdsgange for global screening af PEP, sanktions- og adverse medialister.
 • Træf sikre kreditbeslutninger takket være verificering mod verdens største virksomhedsdatabase med 300 mio. virksomheder.
 • Sørg for at kende dem, virksomheden gør forretninger med, uanset hvor i verden kunderne og leverandørerne befinder sig.

Læs mere om vores forskellige compliance løsninger

Smart og automatiseret real-time screening imod PEP- og sanktionslister

Nu er det blevet lettere for dig at være compliant og overholde hvidvaskloven og EU’s 4. hvidvask direktiv.

Bisnode AML Compliance er markedets nyeste løsning, når det kommer til at screene og identificere samarbejdspartnere på tværs af landegrænser. Løsningen er europæisk udviklet og baseret på EU´s lovgivning om hvidvask og persondatabeskyttelse.

Læs mere om Bisnode AML Compliance

Dette er compliance løsningen, der hjælper virksomheder med at begrænse risici og lette due diligence gennem adgang i realtid til Dun & Bradstreets globale database. API'en giver dig den detaljerede identitetsviden, som du skal bruge for hurtigt og nemt at træffe compliance-relaterede beslutninger.

 • Én datakilde til identifikation, verifikation, screening, overvågning og revision
 • Den mest komplette Ultimate Beneficial Ownership-database, der er på markedet
 • Moderne API'er, for lettere datatilgang og integration

Læs mere om produktet her

Man skal både overholde loven i forhold til hvidvask af penge, krav til KYC (Know Your Customer) og skatteregler, samtidig med at man øger væksten og effektiviteten og skaber konkurrencefordele. Gennem vores strategiske partner Dun & Bradstreet får du adgang til data og analyser på internationalt niveau, så du kan sikre compliance og samtidig sige ja til de rette kunder ved at have et komplet overblik over virksomhedens forretninger, nøgletal og ejerforhold.

Med D&B Onboard fra Dun & Bradstreet kan du hurtigt og effektivt administrere dine kontroller i ét og samme system. 

 • Sørg for, at regler med gennemgribende internationale virksomhedsinformationer efterleves.
 • Forenkl dine procedurer med specialdesignede compliance-værktøjer.
 • Sørg for at sikre dine internationale forretningsrelationer med det rette beslutningsgrundlag.

Læs mere om D&B Onboard

Med produktet Reelle ejere kan du bestemme den øverste ejer af en given virksomhed. Sagt med andre ord, hjælper vi dig med at spotte, om du handler med en svindler.

Med hvidvaskloven er det blevet et lovkrav for en lang række finansielle virksomheder at kunne identificere den øverste ansvarlige for deres virksomhedskunder. For at opretholde god compliance, er det altså dit ansvar, at du handler med kunder eller leverandører, som også efterlever compliance reglerne. Det er en tung og langsommelig proces, som vi kan gøre enkel og nem med det unikke produkt Reelle ejere. 

Produktet Reelle ejere kan tilgås på tre forskellige måder:

 • En opslagsløsning, hvor du søger på virksomhedens CVR-nummer eller D-U-N-S® nummer.
 • En batchløsning, hvor du skal sende en fil over de selskaber, du ønsker kontrolleret.
 • En overvågningsløsning, hvor du får en alarm ved ændring af ejer forhold, direktion, bestyrelse eller tegningsregel på de selskaber, som du har valgt at overvåge. 

Vil du høre mere om Reelle Ejere?

Nysgerrig? Vil du høre mere eller har du spørgsmål?

Hvad betyder compliance?

Søger du efter compliance i en ordbog, får du oversættelsen ”overholdelse” eller ”efterlevelse” af regler. Og det er i store træk en god indledende forståelse for, hvad compliance er. Det er dog ikke en helt tilbundsgående beskrivelse af compliance, for selvom det umiddelbart kan lyde simpelt, er det en smule mere komplekst end blot at efterleve regler. For at være compliant skal en virksomhed nemlig ikke blot leve op til de eksisterende lovgivninger og retningslinjer, hvorefter virksomheden som en fast tilstand er compliant. Compliance er en dynamisk tilstand, hvor virksomheden løbende skal tilpasse sig efter nye krav og for eksempel sikre, at alle nye og gamle leverandører, kunder mv. er compliant til en grad, der gør det både lovmæssigt og etisk acceptabelt at arbejde sammen med dem.

Markedet er i konstant forandring, og med nye og skiftende regler kan det være en stor udfordring for mange virksomheder at identificere de potentielle risici forbundne med forretning. Dertil er det ofte en stor udfordring for mange at reagere tilstrækkeligt hurtigt og håndtere de potentielle risici effektivt. Har du som virksomhedsejer eller leder ikke adgang til de rigtige midler for at skabe overblik og få indsigt i for eksempel potentielle samarbejdspartnere, kan der være en risiko forbundet med at indgå en handel med en modpart. Du kan for eksempel risikere, at vedkommende er registreret på en sanktionsliste for at have være involveret i ulovlig adfærd, eller at der florerer negativ omtale om virksomheden på adverse media. Dette kan i sidste ende have stor negativ indflydelse på din forretning, og du kan i svære tilfælde risikere at bryde loven ved at indgå et samarbejde med en virksomhed, der fremgår på en sanktionsliste. Som følge heraf, vil et ikke-compliant samarbejde i nogle tilfælde derfor ikke kun lede til finansielle risici, men også dårlig omtale, som i værste fald kan have længerevarende konsekvenser for din forretning.

Med andre ord, handler compliance ikke blot om at efterleve eller overholde et regelsæt, men derimod om at din virksomhed løbende sikrer, at den lever op til lovgivningen og samfundets forventninger.

God compliance og sikring af omdømme

Ønsker du et godt omdømme for din virksomhed, er det, som nævnt ovenfor, meget vigtigt, at du sikrer, at din virksomhed er compliant og efterlever regelsæt, lovgivninger og etiske forventninger. For mange virksomheder kan det være et enormt omfattende og komplekst arbejde at have god compliance. Derfor anbefaler vi, at du anvender et eller flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at sikre god compliance, uden at du skal bruge store summer af tid og penge på vedligeholdelsen af compliance. Se for eksempel de forskellige compliance løsninger, som du kan få hos Dun & Bradstreet, længere oppe, og vælg den eller de løsning(er) for god compliance, der passer bedst på din virksomhed og behov.

PEP og AML på 3 minutter

Få et hurtigt overblik over de nye compliance direktiver
Læs mere