Leadgenerering & leads

Skaf nye leads i en fart
Vil du høre mere om leadgenerering?
check-mark-blue.png

Forstå din målgruppe ved hjælp af smarte analyser

check-mark-blue.png

Optimér din leadgenerering og skaf nye kunder i en fart

check-mark-blue.png

Brug de rette kanaler og skab hurtigere dialog med potentielle kunder

man in yellow sofa doing business

Kunsten i at finde nye købeklare leads

For at kunne skabe flest mulige leads til salgsafdelingen, kræver det en løbende kortlægning af kundernes potentiale, og at I hele tiden ved, hvordan I skal få nye kunderne i dialog. Leadgenereringen bliver langt mere effektiv, når du differentierer din kommunikation og dine tilbud til den enkelte kunde. Men det kræver oftest et grundigt forarbejde.

Vi hjælper dig med at kortlægge dine forskellige målgrupper og forstå potentialet i hver af dem. Både i forhold til dine eksisterende kunder, men også i forhold til helt nye kunder, du måske slet ikke er i dialog med endnu. Vi har mange års erfaring i at analysere kundedata og transformere det om til fyldestgørende markedsanalyser, og samtidig hjælper vi dig med at vælge din mest effektive leadgenereringsform.

Når du arbejder intelligent med leadgenerering, er det langt større chance for, at dine kampagner bliver en succes, og det bliver også meget sjovere for salgsafdelingen at følge på de leads de får.

 

bisnode_data-sources_customers.png

Genovervej din måde at skaffe leads på

  • Slip for manuelle markedsundersøgelse og google søgninger - arbejd med intelligent opsøgende salg i stedet
  • Find tvillinger til de kunder du allerede har, ud fra smarte analyser af din kundedatabase
  • Få leveret kvalificerede leads uden at røre en finger selv
  • Generér leads gennem online bannerannoncering og arbejd med permission marketing

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe med leads?

Two feet in sneakers on line

Brug viden om kunderne i din kommunikation

  • Skab målrettede tilbud til kunderne ved at kende alt til deres behov og adfærd.
  • Differentiér og personliggør kommunikationen og brug de kommunikationskanaler, som dine kunder vil reagere på.
  • Arbejd hele tiden med dine budskaber og følg op på, hvordan kunderne reagerer på dem.

Ved hjælp af smarte analyser og data mining kan du få identificeret mønstre, kundegrupper og sammenhænge i din kundedatabase. Og det giver dig mulighed for at øge værdien blandt nuværende kunder og udvælge emner, som helt sikkert finder dine produkter interessante.

Prospectanalyse

Det overordnede formål med Prospect analysen er at danne det bedste beslutningsgrundlag for kundesegmentering og emnegenerering. Med et meget tydeligt indblik i din database, kan vi inddele eksisterende kunder i segmenter med forskellige relationsstrategier, hvilket gør det lettere for dig at forbedre kundeloyaliteten og synliggøre mersalgspotentialet. Når alle tendenser og sammenhænge i din database er synliggjort, kan vi spejle kundedatabasen ud på hele markedet og pege på et eller flere segmenter, der med stor sandsynlighed vil blive mere profitable for dig end resten af markedet. Prospect analysen danner et unikt emneunivers til dig bestående af kundeemner, der er direkte sammenlignelige med dine bedste kunder. 

Den indledende del af en Prospect analyse er en Profil- & markedsdækningsanalyse, som også sagtens kan stå alene, hvis du har en mindre kundeportefølje.

Profil- og markedsdækningsanalyse

Med en Profil- & markedsdækningsanalyse får du svar på hvilke kundetyper, der er stærkest repræsenteret i din kundedatabase og hvilke, der trænger til opmærksomhed. Først tegner vi en profil af dine kunder ud fra klassiske B2B segmenteringskriterier som fx selskabsform, antal ansatte og brancher. Og det vi finder frem til, spejler vi ud mod det totale marked, for at analysere nærmere på din markedsdækning. Fx ser vi på din markedsdækning sat i forhold til virksomhedsstørrelser og brancher. Det er interessant, for selvom din database fx primært består af mange små kunder med få antal ansatte, er det ikke ensbetydende med, at din styrke ligger her. Når vi evaluerer hvilken størrelse af virksomheder, du har bedst fat i, må fordelingen holdes op imod alle danske virksomheder. Det gør vi med branchekoder og selskabsformer.

Resultatet af Profil- & markedsdækningsanalysen giver dig et godt overblik over dine kunder og hjælper dig at finde nye kundeemner, som med stor sandsynlighed vil købe dine produkter.

Segmentér dig frem til præcis de kunder, som øger din bundlinje. Der er rigtig meget tid og mange penge at hente ved at optimere og fokusere sine salgsaktiviteter. I stedet for at sprede alle dine marketingindsatser ud på hele markedet og håbe, at du rammer plet hos enkelte emner, så fokusér på dem, som med stor sandsynlighed vil købe dine produkter.

Og hvem er det så?

Det svar får du med en Cameo analyse – her ser vi nemlig ind på, hvem dine kunder er, hvor de bor, og hvad der kendetegner dem. Det billede, der tegnes af dine kunder, kan du bruge til at spejle ud over markedet og finde såkaldte tvillinger – altså potentielle emner, der ligner de kunder, du allerede har.

Med Cameo analysen får du også indsigt i, hvordan du kan individualisere dine budskaber og dit layout til forskellige målgrupper. Med en grundlæggende viden om dine kunders demografi, livsstil, adfærd og holdninger bliver din kommunikation meget mere spot on, og det er noget, der kan mærkes på din konverteringsrate på de digitale kampagner og på responsraten på offline aktiviteter.

Læs mere om Cameo her

Skift mavefornemmelser ud med fakta og inddrag data i dine aktiviteter ud mod kunderne. Du sikrer langt mere relevans i dine budskaber og mere effektivitet, hvis du tager udgangspunkt i den viden, du allerede har. Der ligger guld i din database, hvis du har opsamlet informationer om kunderne - fx fra salgsordre, kampagner, arrangementer, opsigelser og kontaktformularer. Alt det data kan vi sætte i system og kæde sammen med eksterne informationer som virksomhedernes størrelse, branche, beliggenhed eller personers indkomst, livsstil, interesse og meget mere.

Vi anvender data mining, når vi arbejder med kundedatabaser, og vi hjælper dig med at finde såkaldte tvillinger i din database - dvs. kundeemner som ligner dine eksisterende kunder på en prik. Og det er dem, der har det største potentiale for at lægge mange penge hos dig.

Hvis du vil fokusere din tid og dine budskaber på de rette kundeemner, så vil en kundeanalyse hjælpe dig godt på vej

Vi arbejder med mange forskellige former for leadgenerering. Blandt andet hjælper vi dig med permission marketing og online leadgenerering - på den måde indsamler du hurtigt og nemt nye B2C leads, som har potentiale for at blive kunder hos dig.

Online leadgenerering til Telemarketing / Direct Marketing via Surveys
Surveyen giver mulighed for at ramme en meget præcis målgruppe, da vi altid spørger ind til de mest almindelige demografiske baggrundsvariable. 

Online leadgenerering til Telemarketing / Direct Marketing via banner eller e-mail
Modsat Surveyen udarbejdes der en Online-kampagne med bannere i forskellige formater, som placeres på udvalgte hjemmesider samt i udvalgte nyhedsbreve.

Permission Marketing til e-mail / nyhedsbrev
Har du ikke behov for at kontakte en potentiel kunde via telefon eller Direct Mail, kan du alternativt indsamle e-mail-adresser. 

For at skabe fremgangsrige forretninger er det ikke længere tilstrækkeligt at skabe prognoser ud fra den historiske udvikling. I dag skal virksomheder kunne forudsige, hvad forbrugerne vil have i morgen. Evnen til tidligt at fortolke informationsstrømme og opdage brud på tendenser og ændret forbrugermønster kan være afgørende parametre for virksomheden.

Vores løsning giver mulighed for at hjælpe virksomheder med at kortlægge, hvilke data der er forretningskritiske for dem, og hvordan de kan matche dem for at forbedre kvaliteten yderligere i deres prognoser. Ved at kombinere disse data med virksomhedens eksisterende data opnås et omfattende beslutningsgrundlag for at sikre og øge lønsomheden. 

Gennem vores partnerskab med Dun & Bradstreet har du mulighed for at identificere potentielle kunder over hele verden. Med adgang til verdens største virksomhedsdatabase med 265 millioner virksomheder, kan du søge dig frem til præcis de kunder, som er interessante for dig på tværs af landegrænser. Du kan let identificere potentialet i alle lande og skabe kampagner, der går på kryds af kulturer og nationaliteter. Alle virksomheder i Dun & Bradstreets database er desuden tilknyttet et unikt identifikationsnummer, D-U-N-S® nummer, som gør det nemt for dig at se, hvordan verdens virksomheder er forbundet med hinanden.

Læs mere om D&B Hoovers og prøv løsningen gratis

Nysgerrig? Vil du høre mere eller har du spørgsmål?