check-mark-blue.png

Få værdifuld viden gennem dybdegående analyser

check-mark-blue.png

Styrk din brancheforståelse med brugerdefinerede løsninger

check-mark-blue.png

Hold dig informeret om branchen med de nyeste trends

Kommuner og offentlige instanser behandler hver dag spørgsmål, som er afgørende for både privatpersoner og virksomheder. Det kan være om store strategiske investeringer eller beslutninger, som påvirker den enkelte borger.

Det, alle spørgsmålene har til fælles, er, at de kræver det rette beslutningsgrundlag for at sikre en pålidelig og retfærdig behandling. Når ledelsen sidder tilbage med vigtige spørgsmål fx omkring udvikling, kræver det ikke bare korrekte fakta men også, at informationer og resultater kan præsenteres på en let forståelig og let tilgængelig måde. For offentligt ansatte er korrekte og velbegrundede beslutningsgrundlag mindst lige så afgørende, da de sager de behandler ofte vedrører borgere og virksomheders fremtid. Netop derfor er det så vigtigt, at de rette arbejdsgange er på plads - der er ikke tid til ressourcespild. Så der er brug for valid og opdateret data i de offentlige instanser, både om borgere, virksomheder og kommunen for at de ansatte kan udføre deres arbejde ordentligt. Og så borgerne og erhvervslivet tilbydes samme service, uanset hvilken sagsbehandler de har.

Samtidig med at sagsbehandling og kommunale beslutninger bliver mere komplekse, bliver der også flere løsninger at vælge imellem. Men med relevant og indsigtsfuld data og de rette værktøjer får du mulighed for at effektivisere dine arbejdsgange og træffe de helt rigtige beslutninger i din sagsbehandling. Smart data gør det muligt for dig at få den bedste forudsætning for at sikre retfærdig behandling for alle parter i kommunen.

Læs mere om dine muligheder her

Brug data som et strategisk værktøj

Brug viden om virksomheder og borgere til at igangsætte fremtidens udviklingstiltag i din kommune.

Data er et strategisk aktiv i både private og offentlige virksomheder og kan betyde store resultater, hvis I har værktøjerne til at udnytte det.

For at udvikle erhvervslivet i kommunerne, skal der tænkes fremadrettet. Men der skal også sænkes helt nyt og findes nye vækstområder. Information og viden spiller en større og større rolle i kommunernes udvikling - og værdien er stort for de kommuner, som baserer udviklingstiltag på fakta om virksomheder og borgere. Brug data som et værdifuldt og brugbart værktøj og bring kommunen sikkert frem mod de politiske og strategiske mål.

Få indblik i analyserne, som øger din viden om kommunes erhvervsliv - du kan også læse om nogle af de kommuner, som Dun & Bradstreet har hjulpet med at blive data drevne. 

Læs mere her

Vores løsninger til den offentlige sektor

Hvordan følger du erhvervsudviklingen i din kommune?Får I flere eller færre virksomheder – og etableres og lukkes der virksomheder som forventet?

Den viden får du med en udviklingsanalyse, som giver et komplet overblik over virksomheders flytninger til eller fra andre kommuner og giver fuldt kendskab til nyetableringer og lukkede virksomheder.

Brug analysen som et værktøj til velkomstaktiviteter overfor nye virksomheder. Og brug den som grundlag for egne analyser eller undersøgelser på virksomhedernes bevægelser og vækst i etableringer og ophør.

Sæt fokus på udviklingen og få:

 • Tegnet et klart billede af tendenser og udviklingspotentialet i erhvervslivet
 • Overblik over virksomheder som til- og fraflytter kommunen
 • Viden om antallet af konkurser og nystartede virksomheder
 • Viden som proaktivt kan bruges i fremtidige planlægningsprojekter

Analysen leveres en gang om måneden, så der hurtigt kan reageres overfor helt konkrete udfordringer og virksomheder. 

Læs hvordan Aarhus kommmune bruger udviklingsanalysen (side 7)

Hvordan går det med erhvervslivet i din kommune sammenlignet med andre kommuner? Er væksten af virksomheder større eller mindre? Og er den i trit med udviklingen i resten af regionen. Svarene finder du i en benchmarkanalyse, som er et markedsoverblik på udviklingen i et bestemt geografisk område.

Analysen viser antallet af virksomheder og ser isoleret på en summering af etableringer, lukninger og til- og fraflytninger. Et indekstal viser desuden regionens og kommunens evne til at tiltrække nye virksomheder og evnen til at etablere nye virksomheder.

Brug analysen til at spotte tendenser og få synliggjort eventuelle forskydninger i mønstre for både iværksætteri, geografisk placering og lukning/etablering af virksomheder. Og brug den som sammenligningsgrundlag mod andre kommuner.

Sæt udviklingen i perspektiv med viden som:

 • Sammenligner erhvervslivets resultater på tværs af udvalgte kommuner og regioner
 • Viser stærke og svage sider om erhvervslivets performance
 • Viser antallet af lukkede og nystartede virksomheder
 • Proaktivt kan bruges i fremtidige planlægningsprojekter

 

Analysen leveres én gang pr. kvartal. I den første levering inkluderes en ekstra summering og indeks for det foregående hele år som et udgangspunkt for udvikling og sammenligning.

Læs hvordan Randers Kommune gør brug af analysen (side 8)

Hvordan ser det ud med den økonomiske vækst hos virksomhederne i din kommune? Det overblik får du med en vækstanalyse, som er kommunes økonomiske overblik over erhvervslivets performance.

Analysen viser den samlede udvikling i væksten i hovedbrancher og på antallet af virksomheder i regionen over de seneste fem år.

Med analysen følger du erhvervsudviklingen tæt. Du får et retrospekt over den økonomiske udvikling, som viser faktuelle og videnbaserede prognoser for erhvervslivet.

Vækstanalysen går derfor fint i spænd med Udviklings- og Benchmarkanalyserne, hvor dynamik i udvikling kan kombineres med økonomisk fundament, økonomisk formåen og overlevelse i erhvervslivet i kommunen.

Sæt vækstparametre i fokus og få:

 • Synliggjort tendenser og udviklingspotentialet i erhvervslivet
 • Overblik over de brancher, som performer bedst
 • Viden som proaktivt kan bruges i fremtidige planlægningsprojekter
 • Et sammenligningsgrundlag med andre kommuner og hele regionen

Analysen leveres én gang om året.

Læs hvordan Furesø Kommune bruger vækstanalysen (side 10)

Med en Cameo segmentering tager kommunen det første skridt mod at indsamle unik viden, som kommer helt ind under huden på borgerne. 

Kommunen får viden om borgernes livsstil og adfærd og får tegnet en profil af borgersammensætningen. Det giver jer et meget værdifuldt kommunikations- og markedsføringsværktøj, som skaber dialog i øjenhøjde. 

En investering i viden om kommunes borgere skubber byudviklingen i den rigtige retning og giver jer langt bedre mulighed for at påvirke og forbedre borgerinvolvering, trivsel og en lønsom borgersammensætning. 

Få fx viden om de borgerprofiler som kendetegner et velfungerende byområde og brug den intelligente segmentering i den fremtidige byplanlægning. 

Cameo segmentering giver kommunen mulighed for at: 

 • Synliggøre sammensætningen af borgerprofiler i kommunen 
 • Skabe effektiv og relevant dialog til den enkelte borger 
 • Få kendskab til borgersammensætningen, som gør det lettere at fastholde, udvikle og integrere nye og eksisterende borgere 

Cameo segmenteringen inddeler borgerne i 46 forskellige profiltyper. Inddelingen baseres på demografiske, geografiske og livsstilsbaserede variabler. 

 • Fordeling af borgertyper i kommunen
 • Alder på voksne i husstanden
 • Uddannelsesniveau og beskæftigelse
 • Antal børn i husstanden
 • Husstandsindkomst og formue
 • Holdninger og livsstil

Hvordan finder kommunes medarbejdere friske erhvervsinformationer?

Bisnode Profiler er Danmarks største og stærkeste informationsunivers med et hav af opdaterede og værdifulde informationer om erhvervslivet i kommunen. Informationer du bruger til segmentering, overvågning af markedet, økonomisk indblik og meget mere.

Brug løsningen til at se relationer på tværs af erhvervslivet i kommunen. Og følg beslutningstagere og virksomheder, som har interesse i erhvervsudvikling og er relevante for medarbejdernes arbejde.

Forstærk medarbejdernes hverdag med høj værdi – de får:

 • Rigtige kontaktoplysninger, som optimerer og sparer tid for kommunens teams
 • Friske informationer som et redskab til planlægningen
 • Dyb indsigt i erhvervslivet, som det bedste grundlag for optimal dialog mellem kommunen og virksomhederne

Vi sørger for at hjælpe kommunens medarbejdere godt i gang gennem brugerkurser, og support følger gratis med løsningen.

Læs mere om Bisnode Profiler og prøv løsningen gratis

Nysgerrig? Vil du høre mere eller har du spørgsmål?