Artikel Compliance

Hvad er KYC? Og hvordan kan din virksomhed forhindre terrorisme?

KYC er et nøglebegreb i kampen mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Bisnodes ekspert Erica Olivius forklarer, hvorfor KYC er så vigtigt, og hvordan din virksomhed skal tænke for at få et godt kendskab til sine kunder

Du har sikkert hørt om begrebet og set forkortelsen i tekster, du har læst. Men hvad er KYC?

Begrebet er en forkortelse for "Know Your Customer" (kend din kunde) og handler om at lære sine kunder at kende for at kunne forhindre samrbejde med modparter, som er indblandet i kriminelle aktiviteter, såsom hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. For virksomheder i den finansielle sektor findes der særlige krav til "kend din kunde". For eksempel skal banker og revisionsfirmaer både dokumentere deres kunders identitet og kontrollere, hvor pengene kommer fra.

– Formålet med KYC er at begrænse mængden af sorte penge på markedet og dermed gøre det sværere at tjene store penge på kriminelle aktiviteter. Hvis det er nemt at hvidvaske penge, svækkes tilliden til de finansielle markeder, og viljen til at overholde loven blandt den generelle befolkning falder, fortæller Erica Olivius, der er produktchef hos Bisnode.

I Danmark reguleres dette af hvidvaskloven, som udover godt kundekendskab også stiller krav om, at virksomhederne skal have interne retningslinjer og politikker for risikohåndtering, undersøge og indberette mistænkelige transaktioner samt uddanne og beskytte sit eget personale.

– Det er vigtigt, at der er åbenhed og klare retningslinjer på arbejdspladsen. Som medarbejder skal man ikke føle sig presset til at imødekomme en kundes ønske for enhver pris. Det vigtigste er, at man følger loven. Vi anbefaler en risikobaseret tilgang til vurdering af kunder, hvor man ikke nødvendigvis skal være mistænksom, men være klar over, at der kan være risici, siger Erica Olivius.

Den nye lov om hvidvask og finansiering af terrorisme, som trådte i kraft d. 1. august 2017, kræver også, at du skal fastslå, om din kunde er PEP, dvs. en politisk eksponeret person eller familie eller medarbejder til en person med et højerestående erhverv i et land, en statsejet virksomhed eller international organisation. Hvad angår organisationer, skal vi bl.a. vide, hvem der ejer eller har en bestemmende indflydelse på over 25 %, samt hvem der er den egentlige hovedmand.

Virker det som meget at holde styr på? Vores ekspert Erica Olivius giver sine 5 bedste tips til at opnå et godt kundekendskab.

woman looking at webinar on laptop
"Vi anbefaler ikke nødvendigvis, at du skal være mistænksom, men snarere opmærksom på risiciene."

Erica Olivius, Product Manager hos Bisnode

HVILKE VIRKSOMHEDER ER OMFATTET AF HVIDVASKLOVEN?

  • Banker, kredit- og værdipapirvirksomheder
  • Forsikringsmæglere og livsforsikringsselskaber
  • Revisionsfirmaer
  • Virksomhedsgrundlæggere
  • Ejendomsmæglere
  • Advokater og assisterende jurister
  • Virksomheder, som handler med antikviteter, kunst, ædelsten, metaller, skrot eller transportmidler eller modtager kontantbetalinger på EUR 15.000 eller derover.

5 tips til godt kundekendskab

1. Risikovurdering

Alle virksomheder, som er omfattet af hvidvaskloven, skal foretage en vurdering af risikoen for at blive udnyttet til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. Dette betyder i hovedtræk, at din virksomhed skal kende sine kunder, deres virksomhed og hvilken type opgaver de skal have hjælp til. Det er også vigtigt at kende kundens hjemsted, da der er visse højrisikolande for finansiering af terrorisme. Med Bisnode løsningen Bisnode Profiler kan du kontrollere dine kunders oplysninger.

2. Godt kundekendskab

Først og fremmest skal din virksomhed kontrollere og dokumentere kundens identitet og fastslå, hvem der er den egentlige hovedmand. Bagefter skal I indsamle oplysninger om virksomhedens formål og art og være ekstra opmærksomme på, om virksomheden foretager store kontanthandler. Det er også vigtigt at kontrollere eksisterende kunder. Måske har en kunde ændret virksomhed eller er involveret i mistænkelige transaktioner? For nemt at opretholde et korrekt og aktuelt kunderegister tilbyder Bisnode løsningen D&B Onboard.

3. Undersøgelses- og oplysningspligt

Det er også vigtigt, at din virksomhed etablerer procedurer for, hvordan I vil sikre overholdelse af hvidvaskloven. I bør have procedurer for, hvordan I kontrollerer kunder og transaktioner, og I skal vide, hvem I skal indberette eventuelle mistænkelige forhold til. Hvis Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet indleder en undersøgelse, skal I kunne dokumentere, at I har foretaget et grundigt identitets- og virksomhedstjek af jeres kunder. Bisnodes Compliance-løsning er et værktøj, som hjælper jer med at effektivisere processen for overholdelse af lovgivningen.

4. Pligt til at afvise en opgave

Hvis I har opdaget noget mistænkeligt og vurderer, at det er nødvendigt at melde kunden til Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, skal I også straks afvise opgaven. Husk også, at I altid kan advare kunden mod en bestemt aktivitet under henvisning til, at I ikke kan deltage i ulovlige handlinger.

5. Beskyt dine medarbejdere

Det er vigtigt at tale om KYC-emner, og at der er en åben stemning i din virksomhed. Hvis du har mere erfaring på området end dine kolleger, er det en god idé at tilbyde råd, vejledning og støtte. En uerfaren medarbejder skal ikke føle sig presset til at acceptere en kunde, som vedkommende ikke har tilstrækkeligt kendskab til. Det er altid bedre at anmelde en eventuel mistanke en gang for meget end en gang for lidt. 

Vil du modtage vores nyhedsbrev?