Første-, anden- og tredjepartsdata: definition, kilder, typer og risici

06 maj 2022

I denne artikel lærer du, hvad første-, anden- og tredjepartsdata er, hvem der genererer dataene, hvilke typer der er, og hvilke fordele og ulemper de forskellige typer har.

Førstepartsdata

Førstepartsdata er de data, du genererer direkte, når du interagerer med dine kunder og kundeemner i dine egne kanaler. Disse data genereres på dit website, i din app, i dine SoMe-kanaler og gennem dine marketingkampagner. Interaktioner omfatter besøg på bestemte sider på dit website, download af indhold, køb af et produkt eller en serviceydelse, reklamationer, supportanmodninger, registreringer, tilmeldinger til nyhedsbreve m.m., deltagelse i events, anmodninger om tilbud m.v.

Få rapporten gratis!

Moderne datamanagement

Download den gratis vejledning, og lær: 
 • hvordan datarensning virker 
 • hvordan du beriger dine data med informationer 
 • hvilke skridt et dataprojekt omfatter (vigtige for migrering til et nyt CRM-system). 
 • hvordan du sikrer høj datakvalitet på langt sigt. 
Førstepartsdata: Genereres af kunder og interesserede parter i de forskellige kontaktpunkter.

Kilder

 • Website
 • Egne SoMe-kanaler
 • App
 • Kundeservice
 • Events, arrangementer, messer
 • Webinarer
 • Og meget mere

Typer

 • Køb af et produkt eller en serviceydelse
 • Reklamation
 • Anmodning om support
 • Besøg på bestemte sider på websitet
 • Registrering
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Deltagelse i konkurrence
 • Deltagelse i event eller webinar
 • Download af indhold fra websitet
 • Anmodning om tilbud
 • Oplysninger og data, der er genereret offline (f.eks. formular, der er blevet udfyldt på en messe)

Fordelene

 • Stor relevans, da dataene genereres direkte af kunder og interesserede parter.
 • De gældende retningslinjer for databeskyttelse overholdes altid.

Udfordringerne

 • Kvaliteten af data, der indtastes manuelt af en bruger, er ofte dårlig. Der opstår fejl eller huller.
 • Brugeren afslører kun det om sig selv, som vedkommende selv ønsker at afsløre. Man får derfor kun et ufuldstændigt billede.
 • De data, du får via de forskellige kontaktpunkter, er ofte tilgængelige i forskellige systemer, og der er ingen udveksling eller sammenlægning af oplysningerne (stikord: datasiloer).

Andenpartsdata

Andenpartsdata er data, som du ikke selv indsamler, men som et partnerselskab indsamler for dig og deler med dig. De er altså i princippet førstepartsdata, som en anden part har genereret og stiller til rådighed for dig, så du kan bruge dem.
Som regel er der et forretningsforhold mellem dataindsamleren og brugeren, f.eks. som mellem en skoproducent og en webshop. Webshoppen stiller de førstepartsdata, som den genererer, til rådighed for skoproducenten på partnerbasis. På den måde kan skoproducenten nemmere danne sig et billede af sit marked og sin målgruppe, så den kan målrette sine kampagner bedre og produktudvikle på basis af data.
Second Party Data
Andenpartsdata: i princippet førstepartsdata, som en partner indsamler og stiller til rådighed for dig, så du kan bruge dem.

Kilder

 • Partnervirksomheder og samarbejdspartnere (leverandører, forhandlere osv.)

Typer

 • I princippet de samme oplysninger som ved førstepartsdata

Fordele

 • Stor relevans, da dataene genereres direkte af kunder og interesserede parter.

Risici

 • Dataene kan under visse omstændigheder vise sig ikke at være relevante, nyttige og specifikke nok. Det er derfor vigtigt at trække de rigtige data ud, så man ikke står med en mængde uspecificerede data, der er så stor, at besværet ved at bearbejde dem er større end den nytte, man kan få ud af dem.
 • Databeskyttelsesreglerne skal altid overholdes.

Tredjepartsdata

Tredjepartsdata er data, der indsamles, aggregeres, analyseres og sælges til andre virksomheder af specialiserede virksomheder. Det er de data, man f.eks. får fra Dun & Bradstreet eller andre udbydere.

Selvom det ofte hævdes, at første- og andenpartsdata er vigtigere, fordi man selv indsamler dem, har tredjepartsdata også en enorm betydning. Det skyldes, at kunder og interessenter generelt ikke er så glade for at udlevere oplysninger om sig selv, og at de oplysninger, som de kommer med, ofte er ukorrekte eller ufuldstændige. Tredjepartsdata udfylder ikke kun disse huller, men indeholder også et væld af informationer, der er nødvendige for at etablere og udvide forretningsforbindelser, og som gør det muligt at fremskynde og automatisere forretningsprocesser.

Hvis man vil have noget at vide om folk, som ikke er kunder, er det kun muligt gennem tredjepartsdata. På grundlag af disse er det så muligt at gennemføre markedsanalyser eller foretage lignende salgsrelaterede undersøgelser på en standardiseret måde.

Der er en række oplysninger, som kunder eller interessenter kun sjældent stiller til rådighed af sig selv. Det kan f.eks. være oplysninger om deres økonomiske forhold eller data, som er relevante for, at man kan overholde de lovgivningsmæssige rammebetingelser. Uden disse oplysninger er det ikke muligt at onboarde nye forretningspartnere.

Third Party Data
Tredjepartsdata: opsamles, aggregeres, analyseres og sælges til kunder af specialiserede virksomheder.

Kilder

 • Kreditvurderingsvirksomheder

Typer

 • Demografiske data
 • Firmografiske data
 • Hierarkier, forbindelser, koncernstrukturer
 • Finansielle risikoratings og indikatorer, finansielle nøgletal
 • Compliance-relevante informationer
 • Og meget mere

Fordele

 • Tredjepartsdata er alle de oplysninger, som en kunde, et kundeemne eller en forretningspartner ikke videregiver om sig selv, såsom risikoindikatorer i forhold til virksomhedens økonomi eller compliance.
 • Man får informationer om ikke-kunderne på markedet og kan på baggrund af disse udføre markedsanalyser.

Risici

 • Dataenes kvalitet og dybde varierer afhængigt af udbyderen.