Smart data Datadrevet markedsføring

Fremtiden for data – et kik på konsekvenserne af covid-19

Covid-19-pandemien har skabt nye udfordringer for virksomheder, der søger værdifuld indsigt gennem data. I en ny Dun & Bradstreet-undersøgelse af europæiske virksomheder svarede 52 % af de adspurgte, at deres virksomhed simpelt hen ikke kan fungere uden brug af højkvalitetsdata.

 

Da pandemien ramte verden, satte mange virksomheder skub i udviklingen af dataudnyttelse. ”Med den enorme vækst i tilgængelige data har virksomhederne ikke brug for tilfældige oplysninger, men for data, der er velorganiserede, opdaterede og præcise,” udtalte Anthony Scriffignano, Senior Vice President og Chief Data Scientist hos Dun & Bradstreet.

”Med andre ord,” tilføjede han, ”data, der er velegnede til formålet.”

 

Download den nye rapport (på engelsk): The Future of Data – A dive into the power of data

 

 

I de seneste to år har pandemien påvirket de globale forsyningskæder og har medført store udfordringer for mange virksomheder. Tre ud af fem af undersøgelsens respondenter anvender data til at overvåge indkøb og leverancer (62 %).

”Det er afgørende, at man er opmærksom på, om dataene er korrekte og reelt afspejler virkeligheden – eller faktisk er forældede og irrelevante,” udtalte Scriffignano. ”Pandemien har gjort dette til en højere prioritet for virksomhederne.”

Undersøgelsen viste, at virksomhedslederne har flere bekymringer til fælles: Tvivl om nøjagtigheden af de data, der anvendes til planlægningsformål (47 %); usikkerhed om, hvorvidt de har den rette teknologi til at få den fulde værdi af dataene (46 %) og bekymring for, om virksomheden udvikler sig hurtigt nok til at maksimere dataanvendelsen (45 %).

Dun & Bradstreets undersøgelse viste en høj grad af forståelse af, at erhvervelse af data kun er første skridt – lagring og organisering af oplysningerne, så de kan analyseres, skal indgå i enhver datastrategi. Syv ud af ti adspurgte virksomhedsledere mener, at effektiv datastyring kan give dem en konkurrencefordel (73 %).

”I enhver krise er det de organisationer, der samarbejder og deler færdigheder og viden, der har succes,” udtalte Rikard Candell, Analytics Director hos Dun & Bradstreet Europe. ”Ingen kan gøre det alene. Derfor er det så værdifuldt at samarbejde med dataspecialister.”

 

Denne undersøgelse blandt 1.704 beslutningstagere i erhvervssektoren blev udført af Censuswide i august 2021. Respondenterne kom fra organisationer baseret i Storbritannien, Tyskland, Østrig, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Finland, Polen og Ungarn.

 

Download den nye rapport (på engelsk): The Future of Data – A dive into the power of data