Fremtiden for data – et kik på, hvordan man udvikler en stærk strategi

I en ny undersøgelse blandt europæiske virksomhedsledere svarede kun to tredjedele af respondenterne (63 %), at deres ledelsesteam forstår betydningen af data for virksomheden. I Dun & Bradstreets seneste undersøgelse udtrykte 47 % – ud over bekymring over lavt internt datakendskab – at nye strategier, der udvikles som reaktion på pandemien, hastes igennem.

 

 ”Datamængden stiger med en hastighed, der ikke længere kan måles,” udtalte Rikard Candell, Analytics Director hos Dun & Bradstreet Europe. ”Det kan virke uhyre komplekst – og i fremtiden bliver det desværre endnu mere udfordrende.”

Download den nye rapport (på engelsk):  The Future of Data – A dive into the power of data

En robust strategi er ikke længere bare en kommerciel fordel, men en operationel nødvendighed. Det er opmuntrende, at to tredjedele af de adspurgte virksomhedsledere (67 %) mener, at data er afgørende for deres virksomheds fremtidige succes. ”Og 52 % går så vidt som til at sige, at deres virksomhed simpelt hen ikke vil overleve uden data af højeste kvalitet,” udtalte Anthony Scriffignano, Senior Vice President og Chief Data Scientist hos Dun & Bradstreet.

 

Alligevel er der stadig alvorlige udfordringer

 

En tredjedel af respondenterne (32 %) begrundede lavt datakendskab med mangel på tekniske løsninger til dataanvendelse. Forældede systemer kan være en hæmsko – 46 % svarede, at gammel teknologiinfrastruktur forhindrer dem i at udnytte dataene fuldt ud. Vedligeholdelse og arbejde i forbindelse med disse ældre løsninger kan dræne ressourcerne og bremse virksomhedens udvikling.

Undersøgelsen viste, at to tredjedele af organisationerne ønsker mere rådgivning om, hvordan de udnytter deres data bedst muligt (67 %). Ekstern rådgivning kunne spille en værdifuld rolle i forhold til at støtte virksomhederne og deres interne datafærdigheder.

”Samarbejde vil gøre det muligt for virksomhederne at koncentrere sig om at gøre det, som de er sat i verden for, og det, som de gør bedst,” udtalte Candell.

 

Denne undersøgelse blandt 1.704 beslutningstagere i erhvervssektoren blev udført af Censuswide i august 2021. Respondenterne kom fra organisationer baseret i Storbritannien, Tyskland, Østrig, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Finland, Polen og Ungarn.

Download den nye rapport (på engelsk): The Future of Data – A dive into the power of data