Analyse af de danske hjælpepakker til erhvervslivet

17 mar 2021

Vi har kigget ind på de danske hjælpepakker for at vurdere, hvilke geografiske områder, hvilke brancher og hvilke typer af virksomheder, der har haft gavn af statens støtte under coronakrisen.

Analysen er lavet på baggrund af data modtaget fra Erhvervsstyrelsen, efter vi har søgt om aktindsigt. Data er trukket d. 25. januar 2021 kl. 03.00. Generelt om data gælder, at der alene er medtaget ansøgninger, der er modtaget i året 2020. Således fås et overblik over alle ansøgninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget i 2020, selvom ansøgningen endeligt kan være afgjort i 2021.

Virksomheder, hvis ansøgning ikke er behandlet per udtrækkets dato, er i denne analyse antaget til at blive godkendt for at give et estimat på den mulige totale udbetaling for 2020. Ligeledes er kompensationsbeløb udeladt i analysen for nogle selvstændige. Det følger af offentlighedslovens §30, nr. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger af private, herunder økonomiske forhold. Bisnode arbejder ikke med hjælpepakke til ‘freelance + kombinatører’, fordi omkring 65 pct. af kompensationsdata mangler. Sidstnævnte ordning omhandler ca. 4.400 virksomheder.

  

Vil du høre mere eller har du spørgsmål?