De 5 bedste tips til effektiv screening 

Effektivisér din screening og træf bedre beslutninger
Download Guide

Udfyld venligst dine informationer for at hente rapporten

Effektiviser din screening

Sanktionslister og lister over politisk udsatte personer, såkaldte PEP-lister, opdateres i stadig hurtigere takt. Ruslands invasion af Ukraine har rejst spørgsmål inden for kundekendskab (KYC) hos mange virksomheder – den urolige verdenssituation medfører øgede behov for kontrol og processer omkring kundekendskab og reel ejer.

Du og din virksomhed har brug for de rette data for at kunne træffe velfunderede beslutninger. Screeningsprocessen er dog ganske kompliceret, da situationen hele tiden ændres, og antallet af personer, der skal kontrolleres, er omfattende.

Vi har samlet vores fem bedste tips til en effektiv screening af dine kunder. Download vores rapport!