Smart data Smarte beslutninger

Fremtiden for data – et kik på manglen på færdigheder og løsninger

19 jan 2022

Virksomheder i hele Europa er bekymrede for, at deres brug af data bremses af utilstrækkeligt datakendskab, bias og menneskelige fejl. 67 % af de virksomhedsledere, der deltog i Dun & Bradstreets seneste undersøgelse, udtalte, at medarbejdernes faglige udvikling skal sikres, så de forstår datastyret beslutningstagning. Desuden er rekruttering afgørende.

Undersøgelsen viste, at vanskeligheder med at finde medarbejdere med de rette kompetencer er blevet en stor hæmsko for mere end en fjerdedel af de organisationer (27 %), der ønsker at forbedre deres datakendskab.

Men rekruttering er kun én brik i puslespillet. ”Det er afgørende, at vi ikke overser den eksisterende arbejdsstyrke,” udtalte Anthony Scriffignano, Senior Vice President og Chief Data Scientist hos Dun & Bradstreet.

”Iværksættelse af løbende uddannelse gennem en kombination af overvågede og ikke-overvågede metoder sikrer, at kompetencerne forbliver relevante,” sagde Rikard Candell, Analytics Director hos Dun & Bradstreet Europe.

 

Download den nye rapport (på engelsk): The Future of Data – A dive into the power of data

 

Tre fjerdedele (77 %) af de adspurgte virksomhedsledere udtrykte bekymring over, at menneskelig bias i øjeblikket har en negativ indvirkning på produktion, analyse og anvendelse af data i deres virksomheder. 22 % af respondenterne angav, at når dataprojekter mislykkes, skyldes det menneskelige fejl i datahåndteringen.

Faglig udvikling kan være med til at mindske disse risici. ”Lederne er ansvarlige for at skabe et miljø, hvor medarbejderne gør det til en vane at tilegne sig nye færdigheder, og det gælder også direktionen,” udtalte Candell.


Denne undersøgelse blandt 1.704 beslutningstagere i erhvervssektoren blev udført af Censuswide i august 2021. Respondenterne kom fra organisationer baseret i Storbritannien, Tyskland, Østrig, Sverige, Schweiz, Norge, Danmark, Finland, Polen og Ungarn.

Download den nye rapport (på engelsk): The Future of Data – A dive into the power of data