Artikel

1,9 mia. kr. i hjælpepakker udbetalt til virksomheder med dårlig kreditværdighed

I 2020 godkendte staten 198.574 ansøgninger om økonomisk kompensation fra danske virksomheder. 89 pct. af ansøgningerne blev godkendt, og i alt blev der udbetalt 18,6 mia. kr. fordelt på fire kompensationsordninger. Det viser vores nyeste analyse, hvor vi gør status over de økonomiske hjælpepakker i 2020. Analysen viser blandt andet, at der er udbetalt ca. 1,9 mia. kr. til virksomheder med dårlig kreditværdighed.

Se analysen her

2020 blev et dyrt år for den danske statskasse. I alt modtog staten 224.330 ansøgninger om økonomisk kompensation, hvoraf 198.574 blev godkendt. Det svarer til en succesrate på 89 pct.

Det viser en ny analyse vi har lavet, hvor vi bl.a. har kigget nærmere på ansøgningernes størrelse og de økonomiske hjælpepakkers effektivitet.

“Vores gennemgang af de økonomiske hjælpepakker sidste år viser, at ni ud af ti ansøgninger resulterer i en udbetaling. I alt har staten udbetalt 18,6 mia. kroner til en lang række forskellige virksomheder landet over,” siger Christian Anders Elkjær, Subject Matter Expert i Bisnode.

Han oplyser, at Bisnode har undersøgt fire ud af fem hjælpepakker, ‘arrangementer’, ‘faste omkostninger’, ‘lønkompensation’ og ‘selvstændige’. Bisnode medregner ikke ‘freelance + kombinatører’, fordi ca. 65 pct. af kompensationsdata mangler.

1,9 mia. kr. til virksomheder med C-rating

Ifølge Bisnodes rating-model, som benyttes til at vurdere kreditværdighed, er der udbetalt 1,9 mia. kr. til virksomheder med dårlig kreditværdighed - også kendt som C-rating.

grag_støttepakker.png

“Omkring ti procent af hjælpen er endt hos virksomheder med C-rating. Det er virksomheder, vi normalt anbefaler vores kunder at være særligt opmærksomme på. Selvom det umiddelbart kan lyde økonomisk uansvarligt, så vil mange nok se det som et bevis på, at staten går langt for at redde virksomheder, hvis kreditværdighed formodentligt forbedres, når vi får mere normale tilstande igen,” siger Christian Anders Elkjær fra Bisnode.

61 pct. større udbetalinger i Hovedstaden

Vores analyse viser også, at den gennemsnitlige udbetaling er størst i Hovedstadsområdet. Her fik virksomheder i snit udbetalt 158.335 kr. Det er 61 pct. højere end det øvrige Sjælland, som med 98.249 kr. har landets laveste gennemsnitlige udbetaling.

“Det overrasker næppe, at der generelt udbetales større beløb i Hovedstaden end i resten af landet pga. aktører som fx Københavns Lufthavn og de mange hoteller og restauranter, der har været særlig hårdt ramt. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt, at der er over 60.000 kr. forskel på det gennemsnitlige kompensationsbeløb i de to regioner, fordi enkeltmandsvirksomheder faktisk udgør omkring halvdelen af det samlede antal ansøgninger,” siger Christian Anders Elkjær.

Knap 55.000 virksomheder har fået hjælp mere end én gang

På nationalt niveau viser analysen, at 54.921 selskaber har søgt om kompensation mere end én gang. Kategorierne ‘overnatningsfaciliteter’ og ‘restaurationer" står bag ca. halvdelen alle ansøgninger.

“Corona har desværre fortsat sit tag i erhvervslivet - især i hoteller og restauranter. Derfor er det også vigtigt, at dem, der har brug for hjælp og ret til det, kan få del i hjælpepakkerne. Og knap 55.000 gengangere vidner om, at netop disse to brancher har været presset i lang tid,” siger Christian Anders Elkjær.

Se analysen her

Om analysen

Analysen er lavet pba. data modtaget fra Erhvervsstyrelsen, efter Bisnode har søgt om aktindsigt. Data er trukket d. 25. januar 2021 kl. 03.00. Generelt om data gælder, at der alene er medtaget ansøgninger, der er modtaget i året 2020. Således fås et overblik over alle ansøgninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget i 2020, selvom ansøgningen endeligt kan være afgjort i 2021. Virksomheder, hvis ansøgning ikke er behandlet per udtrækkets dato, er i denne analyse antaget til at blive godkendt for at give et estimat på den mulige totale udbetaling for 2020. Ligeledes er kompensationsbeløb udeladt i analysen for nogle selvstændige. Det følger af offentlighedslovens §30, nr. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger af private, herunder økonomiske forhold. Bisnode arbejder ikke med hjælpepakken til ‘freelance + kombinatører’, fordi omkring 65 pct. af kompensationsdata mangler. Sidstnævnte ordning omhandler ca. 4.400 virksomheder.

 

Vil du høre mere eller har du spørgsmål?