Vývoj řízení rizik – návrat do budoucnosti

Co je dnes skutečně efektivní řízení rizik?

Řízení rizik založené hlavně na údajích vycházejících z minulosti je už pasé.  Řízení rizik budoucnosti bude k předpovídání finančních trendů využívat chytré algoritmy a obrovské množství údajů. Dnes se řízení rizik nachází v bodě zlomu: Finanční manažeři vědí, že změna je nevyhnutelná, ale nedokážou ji uskutečnit.

 

Vapiano, oblíbený německý řetězec restaurací s pobočkami po celém světě, v roce 2019 zasáhla krize cash flow. Téměř každý den se objevují zprávy o společnostech, kterým docházejí peníze. Často jsou to společnosti, které se neprosadily nebo hrozilo, že se rozpadnou, a nakonec je pohltila jiná společnost.

To ale nebyl případ řetězce Vapiano. Problém byl v nerovnováze mezi růstem a každodenním obchodem, jakož i mezi investicí a ziskem. A v této nestálé době jsou výzvy, kterým čelí úspěšné řízení rizik, stále vysoké. V případě řetězce Vapiano to byla špatná finanční situace a koronavirová pandemie, co společnost potopilo. V březnu 2020 zažádala o platební neschopnost.

Nicméně právě tyto nestálé časy nabízejí finančním manažerům také prvek pozitivity. Zdokonalování analytických a predikčních modelů se stále zrychlují. Díky velkým datům lze sofistikovaně analyzovat obrovské množství údajů, kde jsou možné přesnější předpovědi. Včasné rozpoznání rizik také znamená, že můžete včas najít příležitosti a využít tak celý svůj obchodní model.  

 

Víte o nich, ale neřídíte se jimi – nepoužíváte efektivní metody

Používejte je! Pravdou je, že finanční manažeři využívají technologii ke své každodenní práci stále relativně málo. Naše studie „(R)Evoluce řízení rizik“ odhalila, že polovina společností stále bojuje s distribucí klíčových dat v rámci svého podniku. Nechvalně známá „datová sila“ brání nejen vylepšení v každodenním podnikání, ale také řízení rizik.

Dalším kamenem úrazu je to, že většina dotázaných finančních ředitelů a kontrolorů se domnívá, že nejsou obeznámeni s technologickými záležitostmi. To je docela překvapivé, když si uvědomíte, že popis práce finančního kontrolora vyžaduje určitý pragmatismus založený na důkazech. V tomto případě se však lidé – stejně jako u mnoha jiných profesí – bojí technologií nebo se obávají, že jejich místo nahradí.

Opak je ale pravdou. A dokazuje to celá řada společností, které používají digitální obchodní modely k překonání velkých výzev a stávají se špičkami v oboru kvůli tomu, že dělají věci jinak. Poslední studie zveřejněná společností McKinsey zjistila, že do obchodních operací, zejména vydávání faktur a platebních upomínek, je v současné době zapojeno 50 procent pracovníků. A jen 15 procent pracuje s analytikou. Podle společnosti McKinsey se do roku 2025 tento procentuální poměr téměř obrátí. Čtyři až deset kontrolorů bude analyzovat data kvůli předpovědi budoucí události a pouze čtvrtina zaměstnanců bude zapojena do obchodních operací. O zbytek se postarají stroje.

 

Průzkum zjistil, že drtivá většina manažerů pracuje s vlastními analytickými nástroji

 

Největší výzvy pro úvěrové manažery

Největším problémem bylo každodenní řízení partnerských, dodavatelských a zákaznických vztahů.

 

„Charakter obchodních rizik dnes spočívá v tom, že se mění prakticky každý den.“

Eric Dowdell, globální vedoucí obchodních úvěrů ve společnosti Dun & Bradstreet

 

Druhou hlavní překážkou pro úvěrové manažery proto bylo vytvoření přesných předpovědí. Mezi další hlavní překážky patří:
optimalizace cash flow, zvýšení zisku a integrace dat. Průzkum zjistil, že podle účastníků, z nichž více než polovina pocházela z malých a středních podniků, byla hlavními riziky ztráta potenciálních zákazníků nebo důležitých dodavatelů, ať už z důvodu technologického rozpadu nebo zkrachování společnosti.
 

Jak finanční ředitelé vnímají vnější hrozby pro svůj sektor

 

A faktorů vedoucích k nejistotě v posledních letech zrovna neubývá. Průzkum zjistil, že pro nesmělé dvě třetiny není situace hrozivější než jindy. O trochu více než čtvrtina dotázaných projevila větší nejistotu. A to ve velké míře souviselo s vnějšími faktory, nad nimiž jejich vlastní společnost neměla kontrolu. Mezi ně patří globální a obchodní politika, stejně jako technický rozpad. U finančních manažerů bylo důvodem obav také tempo inovací. 

 

Data a odborníci – nevyhnutelný konflikt či nikoli?

I přes povědomí o rizicích a jejich významu je pro finanční ředitele stále obtížné stanovit směr, kterým se v budoucnu chtějí vydat. Ale finanční manažeři by v oblasti růstu společnosti měli být lídry. Protože i když jsou hlavní směry rozvoje jasné, to, jestli společnost bude nebo zůstane zisková, často závisí pouze na několika menších nákladových faktorech. Jak jsme viděli u řetězce Vapiano.

60 procent důležitých dat se i nadále uchovává ve zvláštních odděleních a silech, ale je třeba se snažit je sloučit se zbytkem. 50 procent manažerů připouští, že tok dat jejich společnosti nefunguje dobře. A až 58 procent používá pouze své vlastní analytické nástroje.

Kombinace „vyhledávání dat“ a „vlastních vývojových nástrojů“ může být fatální: Zpomaluje analytiku. Věřili byste, že si mnoho společností ještě vystačí s tradičním Excelem? Těžko jde ale o nejinteligentnější metodu předpovědi. 

 

Pouze 40 procent dotázaných společností má svou vlastní datovou infrastrukturu a pouze 20 procent tuto infrastrukturu využívá v plném rozsahu

 

Velkým překvapením je zjištění, že finanční manažeři vědí, že jak jejich vlastní chování, tak způsob, jakým jsou rizika počítána, ve skutečnosti představují riziko pro ziskový obchodní růst. Je jasné, že většina manažerů si je velmi dobře vědoma toho, že z důvodu velké rozmanitosti dat již není možné vyvíjet predikční modely manuálně.

Držte se našich tři doporučení:

  1. Nepřemýšlejte o probíhajících změnách jako o riziku, spíše je považujte za příležitost. Ti, kteří umí interpretovat data rychle a přesně, budou v podnikání v dlouhodobém horizontu lepší.
  2. Investujte do nástrojů a řešení: Na začátku se to může zdát časově náročné, ale postupně se uvolní zdroje, které lze lépe využít pro strategické finanční řízení.
  3. Rozvíjejte odbornost svého finančního týmu tím, že upřednostníte strategický růst podniku a zajistíte, aby v něj měl důvěru i management.

Pokud vy jako finanční ředitel, úvěrový manažer nebo finanční manažer vidíte pokračující změnu v pozitivním světle, můžete použít výsledky založené na údajích k tomu, aby se vaše firma přiblížila pravdě a vytvořila cestu pro udržitelný růst.

Stáhněte si ještě dnes naši úplnou studii a připravte svou společnost na budoucnost. Využijte klíčová zjištění z naší krátké infografiky!

 

Stáhnout studii