Vše je otázka platebního chování – na co byste měli při vystavování faktury dávat pozor

04 čvc 2020

Faktura automaticky neznamená proplacená faktura, protože předem stanovené datum splatnosti se v Evropě dodrží pouze u poloviny všech faktur. A pokud jde o dodavatele, to, že je něco napsáno na papíře, neznamená, že to bude dodržováno.

 

Nejlepší platební chování na světě má Polsko. Pro někoho to může být překvapivé, ale naše výroční Platební studie 2019 o globálním platebním chování hovoří jasně. Každý, kdo obchoduje s východoevropany, si může být jistý, že se průměrně 78,7 procenta všech faktur zaplatí včas. Světově pak dochvilnost v platebních transakcích nedosahuje ani 50 procent.

Na druhém a třetím místě v Evropě jsou Nizozemsko a Německo s hodnotami 69,2 a 65,3 procent. V Německu tedy můžete počítat s tím, že se dvě ze tří faktur zaplatí včas. Z pohledu řízení peněžních toků je však důležité poznamenat, že tři pětiny peněz přicházejí pozdě. V Německu 32 procent plateb dorazí k příjemci s maximálním zpožděním 30 dnů. K většímu zpoždění dochází pouze ve dvou procentech případů.

Německý dlužník zde za posledních deset let prokázal poměrně stabilní spolehlivost. Situace je docela jiná u sousedů z Nizozemska. Počet včasných plátců se od roku 2008 zlepšil o neuvěřitelných 30 %. A každý, kdo obchoduje s Itálií, by možná měl trvat na platbě předem.

 

Zpoždění plateb – menší obchodníci platí včas

Je pravda, že se jedná o průměrné hodnoty napříč všemi průmyslovými odvětvími, a proto o jednotlivých společnostech nic moc nevypovídají. V zásadě je to ale důležitým faktorem pro výpočet rizika, protože můžete zjistit pravděpodobnost, s jakou spolupráce s partnery z určitých zemí povede k včasným platebním tokům.

blobid1.png
imagee8b4q.png
Graf platebního chování v Evropě za rok 2018

Pokud se podíváme pouze na Německo, problém s včasnými platbami mají nejčastěji logistika a distribuce. Zde je pouze 52,4 procent faktur zaplaceno včas. Nejpřesnější plátci jsou ti, kteří nakupují zboží ze zemědělství a lesnictví. Tam se zpozdí platba pouze třetiny faktur.

Je také zajímavé, že včas platí zejména malé a střední. Společnosti rády využívají své silné postavení na trhu a platební období nechávají uplynout. Toto je často založeno na střízlivém výpočtu: „Prodloužení“ platebního období může mít u společností s vícero dodavateli významný pozitivní vliv na jejich peněžní tok. Zároveň jsou pro své dodavatele tak důležité, že jen zřídka riskují protiopatření nebo dokonce zastavení dodávek.

Údaje ze studií shromážděných společností Bisnode v Německu rovněž ukazují, že společnosti působící v odvětví maloobchodu, pojišťovnictví a finančních služeb mohou doufat ve včasné platby, zatímco v hotelnictví a stravování by se například mělo od počátku zvážit dobře fungující řízení pohledávek.

 

Chcete dodávat – ale komu?

Z pohledu nejdůležitějších vývozních trhů mimo EU je zřejmé, že čínské společnosti stále mají problémy s platebním chováním. V průměru jen 26,3 procenta čínských dlužníků platí včas. Více než čtrnáct procent kupujících překročí lhůtu splatnosti o více než 120 dní.

 

Obzvláště nepříjemné je, když čínským společnostem dodáváte traktory nebo semena. Téměř polovina společností platí „vážně pozdě“, jak zjistili výzkumníci trhu.

Na druhé straně Pacifiku je platební morálka mnohem lepší. Americké společnosti platí stejně dochvilně jako německé společnosti. Asi 93 procent obchodníků zaplatí včas nebo s maximálním zpožděním 30 dní. I zde mají nejlepší platební morálku malé podniky. Mezi nejpřesnější patří investiční kanceláře, zemědělské podniky a filmová studia. U dodavatelů vzdělávacích institucí je situace poněkud horší.

A jak platí koncový zákazník?

Před dvěma lety vydání obchodního časopisu Capital nazvané „Váhání místo čísel“ dospělo ke smutnému závěru, že většina dlužníků, kteří selhali na straně koncového zákazníka, nemohou uvést žádný skutečný důvod pro zpoždění platby. Redaktoři z toho vyvozují, že být neplátcem již ve společnosti není nic ostudného.

Společnosti vymáhající pohledávky, které se rok co rok zabývají pochmurnými scénáři rizik selhání, podvodů a soukromých insolvencí, však mají žně. Pokud se podíváme na vývoj v delších cyklech, zdá se, že existuje jasná korelace mezi platebním chováním a ekonomikou. V roce 2016 týdeník Der Spiegel poznamenal, že Němci platí lépe než kdy předtím. Poté v loňském roce Federální asociace vymahačů dluhů zaznamenala výrazné zhoršení morálky. Němci se zdráhají platit včas, zejména při zásilkové objednávce a online nakupování.

Před dvěma lety institut výzkumu trhu Kantar TNS provedl za poskytovatele finančních služeb EOS 3400 telefonických průzkumů společností v 17 zemích. Výsledky ukázaly, že koncoví zákazníci se v průměru chovají lépe než dlužníci v B2B: 82 procent platí v této zemi své účty včas. Přesnější jsou pouze Dánové, 85 %.

 

Závěr

Pro pečlivou předpověď peněžních toků byste měli určitě realisticky posoudit platební chování zákazníků, ať už u B2B nebo u B2C. To se někdy u jednotlivých zemí značně liší. Špatné platební postupy zhoršují peněžní tok a zvyšují náklady na průběžné financování.

Na druhou stranu hodnotového řetězce je však třeba nahlížet stejně. Jak pravděpodobná jsou selhání na straně dodavatele, i když zboží již bylo zaplaceno nebo se zaplatilo na účet? A jaké jsou náklady vyplývající z takových selhání? Náklady budou obzvláště vysoké, pokud se spoléháte jen na jednoho dodavatele. Tato taktika jednoho zdroje má tu výhodu, že organizace není tak náročná a že u ní často lze vyjednat lepší podmínky. Zjevnou nevýhodou je však zvýšení rizika. A toto riziko má přímý dopad na váš peněžní tok a v konečném důsledku na bonitu vaší společnosti.

Pokud chcete vědět, jak platí jednotlivé země, stáhněte si naši studii platebního chování:

Stáhnout studii