Nový report

The Future of Data 

Získejte report na svůj e-mail

Ponořte se do síly dat v celé Evropě


52% dotazovaných evropských podniků 
se domnívá, že nepřežijí bez relevantních, aktuálních a kompatibilních obchodních dat.  

Dvě třetiny vedoucích představitelů podniků souhlasí s tím, že data jsou pro jejich organizaci nejužitečnějším nástrojem pro identifikaci nových trhů, se kterými chtějí spolupracovat (64 %), a jsou klíčová pro oslovení nových zákazníků (62 %).

Kromě toho, vzhledem k tomu, že pandemie stále narušuje dodavatelské řetězce po celém světě, šest z deseti dotázaných podniků využívá data k vyhodnocování rizik (65 %) a monitorování zásobování a dodávek (62 %).

Futureofdata_Mockup_02.png

Report Future of Data dále odhalí: 

  • jak pandemie ovlivnila potřeby podniků získat přesnější a spolehlivější data
  • význam talentu a silné datové gramotnosti ve firmě

  • budování robustní datové strategie

Stáhněte si náš report a zjistěte, jak můžete získat správná data na svou stranu, abyste mohli v budoucnu růst a prosperovat.

O zprávě

Tento průzkum mezi 1 704 osobami s rozhodovacími pravomocemi provedla společnost Censuswide v srpnu 2021. Respondenti pocházeli z firem se sídlem ve Spojeném království, Německu, Rakousku, Švédsku, Švýcarsku, Norsku, Dánsku, Finsku, Polsku a Maďarsku.

Získejte svou kopii!