Sledujte sami sebe i konkurenci. Legálně, eticky a ve prospěch vaší firmy

Znáte to. Období růstu a úspěchu se neustále střídá s obdobím recese. I kdybyste se snažili sebevíc, vaše firma nebude vždy zažívat jen dobré časy. Ekonomické problémy přicházejí postupně, váš čas na reakci ale musí být krátký. Řešení je jednoduché – COMPETITIVE INTELIGENCE. Unikátní řešení v tomto směru nabízí poradenská společnost Dun & Bradstreet.

Competitive intelligence je legální a etický proces získávání a organizování informací o konkurenci a ekonomické situaci na trhu. Avšak pozor. Tento proces musí být dlouhodobý a systematický a nesmí se soustředit jen na okolní prostředí. Součástí analýzy musí být i sledování vlastní společnosti. Jen tak je, a nejen v případě problémů, možné odhalit silné a slabé stránky vaše i konkurence. Zároveň vás dokáže navést na správnou cestu a přijmout strategické rozhodnutí.

Co je podstatou competitive intelligence? Její začátky se datují od období studené války a s ní spojené práce zpravodajských služeb, jejíž úlohou bylo sbírání informací a vyhodnocování dat. Později se ukázalo, že něco podobného je užitečné i v byznyse. Příkladů na trhu je celá řada. Vzpomeňme si na gigant Polaroid. Každý z nás si z dětství vzpomíná na dovolené s fotoaparátem od Polaroidu. Gigant byl však absolutně slepý a hluchý k vývoji na trhu, na příchod super rychlého vyvolávání fotografií či nástup digitální fotografie. Pád byl jen otázkou času. Dobrou zprávou je, že pozitivních případů je na trhu daleko víc. Jde hlavně o firmy z farmaceutického nebo automobilového průmyslu. Sledování trendů, technologická vyspělost, patenty, regionální členění. Takto dnes společnosti staví svoji strategii v konkurenčním boji. A dělají dobře.

Víme, o čem mluvíme. Detailně poznat svoji konkurenci je v současném tvrdém konkurenčním boji víc než nutné. Poradenská společnost Dun & Bradstreet pracuje s daty o stovkách milionů firem z celého světa. Do detailů umíme předpovědět situaci v různých odvětvích průmyslu v krátkodobém či dlouhodobém horizontu. Competitive intelligence totiž stojí na rozsáhlých ekonomických databázích, které slouží k získávání informací o konkurenci a vyhodnocování jejích slabých a silných stránek. Protože jen tak můžete být krok před ní. A ne krok za ní. 

D&B Onboard Řešení pro compliance Chci vědět víc