Mějte své globální portfolio plně pod kontrolou

Průběžné sledování rizik u větší skupiny vašich obchodních partnerů, navíc rozptýlených po celém světě, se může zdát jako neřešitelný problém. Pokud chcete mít své globální portfolio plně pod kontrolou, využijte platformu pro řízení rizik D&B Finance Analytics od Dun & Bradstreet.

V dnešní hektické době jde vývoj prudce dopředu. Na trhu ke změnám dochází čím dál častěji, a manažeři se musí přizpůsobit novému tempu. Trendem je odklon od primárního cíle spočívajícího v minimalizaci rizika. Finanční oddělení musí aktivně pracovat na optimalizaci rizika tak, aby současně podporovali marketingové a prodejní týmy. Aby prodejní aktivity firmy mohly být dobře zacíleny, je nutné obchodním útvarům poskytovat relevantní informace o stávajících i potenciálních klientech bez ohledu na to, kde se nacházejí. Tyto změny nutí firmy hledat nové způsoby, jak být flexibilní a jak těsněji spolupracovat.

Ke slovu se dostává nová generace řízení rizik, kterou představuje platforma D&B Finance Analytics. Ta kombinuje řadu užitečných funkcí od hodnocení bonity zákazníka, přes vytváření upozornění na negativní události, až po efektivní segmentaci portfolia klientů.

D&B Finance Analytics vám efektivně pomůže optimalizovat rizika a činit správná obchodní rozhodnutí, která pomocí spolehlivých informací a analýz vedou k vyhledávání nových obchodních příležitostí a k uzavírání výnosných obchodů po celém světě. Současně díky využití správných dat, skóringu, internetových stránek třetích stran a sociálních informací udržíte úroveň rizika pod kontrolou. To vše je díky Dun & Bradstreet Data Cloud, který obsahuje záznamy o více než stovkách milionů společností z 240 zemí a regionů světa.

Díky D&B Finance Analytics dokážete elegantně předejít úvěrovým ztrátám. D&B Finance Analytics totiž on-line monitoruje relevantní informace o portfoliu vašich obchodních partnerů a indikuje kritické změny v jejich podnikání a vy dostáváte automatická upozornění do e-mailové schránky. Chráníte tak své podnikání a získáte celkový pohled na finanční zdraví vašich mezinárodních klientů.