Článek

ESG jako symbol úspěšné firmy, která myslí na budoucnost

Autor - 30 čvn 2022

Stále více společností ve své dlouhodobé firemní strategii začíná zohledňovat ESG přístup. Trend udržitelnosti tak vnímají zodpovědně. Podle průzkumu Dun & Bradstreet, předního poskytovala analytiky pro obchodní rozhodování, světové trendy potvrzují, že bez ESG se organizace vystavují provozním i finančním rizikům.

 

Zkratka ESG (z anglického „Environmental, Social, and Governance“) odkazuje na nové požadavky v oblasti společenské odpovědnosti a ekologické udržitelnosti. Má firma pozitivní vliv na zákazníky a komunitu, ve které působí? Jaký má postoj v rámci klimatických změn? Jak se vyrovnává se sociálními nepokoji, nerovností či rasovou nesnášenlivostí? Jak tyto hodnoty vnáší do podnikání a do nitra společnosti jako takové? To jsou příklady otázek, v rámci kterých se posuzuje, jak zodpovědně firma podniká a jak daná firma funguje ve třech výše zmíněných oblastech v porovnání s konkurencí.

 

Ne kdy, ale jak rychle

Z průzkumu Dun & Bradstreet, realizovaného mezi největšími organizacemi v USA, Kanadě a Velké Británií, vyplynulo, že čtyři z pěti respondentů uvádějí, že jejich aktuální ESG strategie vedla k výraznému růstu výnosů a až 79 procent dotazovaných firem uvedlo, že poznatky, které souvisely s ESG, jim pomohly nalézt nové obchodní příležitosti. Tyto výsledky potvrzují mnohé studie, které uvádí, že zájem investorů více směřuje na firmy, které v rámci ESG kritérií vychází nejlépe. Z toho se dá usuzovat, že čím dříve organizace tyto principy začnou zohledňovat, tím dříve si vybudují náskok před konkurencí. „ESG je jedním z hnacích motorů zisku prostřednictvím inovací, zlepšeného řízení rizik a pevnějších vztahů se zákazníky. Proto pro firmy už není otázkou, zda by měly investovat do ESG, ale jak rychle,“ uvedl Brian Alster, ředitel pro finance a rizika Dun & Bradstreet.

 

Proč ESG upřednostnit

Ačkoliv v regionu CEE není zohledňování ESG přístupu tak časté, jako za Atlantikem, je nutné podotknout, že nadnárodní organizace se už dnes setkávají s negativními důsledky neplnění cílů ESG. S nimi se setkaly až tři čtvrtiny respondentů osloveným v průzkumu. Nejčastěji přitom pociťovaly provozní a finanční rizika. Mnoho firem argumentuje náročností změny strategie, která do budoucna ESG zohlední. Protiargument však ukazuje sama studie Dun & Bradstreet. Tyto změny jsou totiž efektivní z dlouhodobého hlediska, když ovlivňují a formují budoucí generaci napříč celým světem. Až 77 procent respondentů se domnívá, že právě implementace těchto přístupů budoucnosti povede s významnému nárůstu zákazníků. Důvody jsou jednoznačné – geopolitické prostředí, rychlé změny klimatu či kolísavá ekonomika.

 

Zastaralý proces vyhodnocování je potřeba nahradit

Studie ukázala i druhou tvář ESG. Podniky se setkávají s problémy, jak řídit, měřit a informovat o pokroku v této oblasti. 7 z 10 respondentů uvedlo, že se při analýze spoléhají na manuální procesy – tabulky a e-maily. To se však ukazuje jako problém. Manuální procesy jsou z dlouhodobého hlediska neefektivní a nespolehlivé. Podle Dun & Bradstreet je totiž důležité, aby firmy již v počátečním stádiu implementace principů ESG, zvažovaly investici do platformy ESG založené na údajích, které jsou základem každé zdravé strategie. Jen ty firmám pomáhají pochopit jejich výkonnost a výkonnost třetích stran. ESG platformy následně umožňují automatizovat vyhodnocovací procesy a měřit efektivitu. Dun & Bradstreet, jako nadnárodní leader v analytice obchodních dat, proto vyvinul unikátní řešení D&B ESG Intelligence, které má firmám v tomto směru pomoci ještě více rozběhnout podnikání budoucnosti.

Pomůžeme Vám najít to správné řešení pro vaše potřeby

Jsme odborníci na data a analytiku a rádi pomůžeme i Vaší firmě se zvýšením obchodní výkonnosti. Vyplňte své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.

Přečtete si naši Privacy Policy