Článek Compliance Risk & Credit

Bez rizika to nejde, naučme se s ním žít

Autor

V životě nic není bez rizika. A už vůbec ne v podnikání nebo v jakékoliv obchodní činnosti. A proto se s rizikem v reálném firemním prostředí musí každý podnikatel nebo manažer naučit žít. To znamená naučit se ho rozpoznat, řídit a eliminovat na nejnižší možnou úroveň.

Schopnost včas rozpoznat a účinně řídit rizika je dnes nedílnou součástí strategického řízení každého zodpovědného manažera. Ve vysoce konkurenčním podnikatelském prostředí je více než kdy jindy důležité dobře znát své obchodní partnery. Dokázat co nejspolehlivěji odhadnout jejich budoucí ekonomický vývoj se tak stává klíčovou otázkou snižování rizika vlastního podnikání.

Každá společnost by měla umět ocenit riziko obchodních partnerů. Pro identifikaci potenciálních rizik je nezbytné sledovat finanční i nefinanční signály. Mezi nejvýznamnější finanční signály patří ztráta nebo výrazný propad ziskovosti, nízká přidaná hodnota, pokles nebo záporná hodnota vlastního kapitálu, růst zadluženosti, nízká likvidita nebo nepříznivý stav salda pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti. K signálům nefinančního charakteru patří například struktura a kvalita managementu, špatná komunikace nebo množství soudních sporů. Klesající bonitu obchodního partnera pak charakterizují požadavky na delší lhůty splatnosti, neodůvodněné zvyšování úvěrových limitů, změny platebních instrumentů, časté změny sídla, názvu společnosti, telefonních čísel nebo dokonce vytváření skupin dlužníků či naprosto typické preferování plateb pro životně nutné dodavatele.

K základnímu prověření obchodních partnerů stačí různé veřejné registry, nicméně pokud společnost disponuje velkým množstvím obchodních partnerů a chce riziko eliminovat na co nejnižší možnou úroveň, je nejefektivnější spolupracovat se specializovanými poradenskými společnostmi. Leadrem v této oblasti v České republice a na Slovensku je Bisnode, celosvětově pak Dun & Bradstreet, který je strategickým partnerem Bisnode. Obě společnosti disponují obrovským množstvím různých informací, a to nejen z veřejně dostupných zdrojů, ale také propracovaným know-how, na základě, kterého zákazníkům poskytují kvalitní a profesionální služby. Náklady vynaložené na služby Dun & Bradstreet či Bisnode jsou v porovnání s tím, co zákazníci v rámci obchodního styku ušetří, zcela marginální.

Přihlásit k odběru newsletteru

Newsletter je určen pro všechny zájemce o tipy, trendy a inspirace v oblasti smart data.