Aktuální informace o scoringu a využití služeb Dun & Bradstreet v souladu se sankcemi vůči Rusku

Červenec 2022

 

V návaznosti na naši komunikaci z dubna 2022 Dun & Bradstreet i nadále pečlivě monitoruje dopad rusko-ukrajinské krize na obchodní aktivity po celém světě. S ohledem na nedávné události a v souladu s nejnovějšími globálními sankcemi přijala společnost Dun & Bradstreet následující opatření:

  • S platností od 7. července 2022 Dun & Bradstreet pozastavuje přístup ke konfigurovaným* finančním údajům ve svých řešeních ruským subjektům a individuálním uživatelům (finančních informací) se sídlem v Rusku. Toto opatření reaguje na sankce amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (U.S. Office of Foreign Assets Control) podle exekutivního příkazu 14071.
Některé požadavky podle výkonného příkazu jsou v souladu se snahou EU z počátku tohoto roku zakázat firmám poskytovat ratingové služby a předplatné v souvislosti s ratingovými činnostmi ruským podnikům, státním příslušníkům a osobám v Rusku. Na základě okolností krize rovněž přeřadila společnost Dun & Bradstreet všechny ukrajinské podniky do "nejistého provozního statusu", protože místní podnikatelské prostředí ztěžovalo poskytování informací ohledně úvěrové způsobilosti společností. Tyto události vedly společnost Dun & Bradstreet k přijetí následujících předchozích opatření:
  • V dubnu 2022 bylo pozastaveno vypracovávání jakýchkoli dalších analýz nebo hodnocení subjektů, které jsou přímo zasaženy rusko-ukrajinskou krizí. To se vztahuje na:

    • Všechny ukrajinské podniky na základě omezeného přehledu o jejich nejistém stavu v regionu
    • Přímo sankcionované subjekty a subjekty po celém světě, které jsou kontrolovány společnostmi, na něž byly uvaleny sankce Spojeným královstvím, USA, Kanadou nebo EU za jejich zapojení do krize na Ukrajině
  • Dne 15. dubna 2022 společnost Dun & Bradstreet znemožnila přístup k produktům souvisejícím s hodnocením kreditního rizika všem uživatelům v Rusku – v souladu s příslušnými regulačními opatřeními.

  • Dne 15. dubna 2022 společnost Dun & Bradstreet také požádala, aby správci účtů využívajících její řešení API vyhodnotili oprávnění a přístup k jednotlivým uživatelům, aby zajistili soulad se sankcemi Spojeného království, USA, Kanady a EU.

Dun & Bradstreet bude i nadále informovat o jakýchkoli dalších změnách v datových a skóringových službách a řešeních, aby zajistila, že bude i nadále v souladu s globálními a místními regulačními a politickými změnami. Pro více informací nás kontaktujte.


*) Pro účely tohoto pozastavení zahrnují "konfigurované" finanční údaje finanční údaje týkající se subjektu, které jsou upraveny, interpretovány nebo analyzovány společností Dun & Bradstreet, jako jsou poměrové ukazatele, míry růstu nebo kvartily odvětví, nebo jakékoli odhadované nebo modelované finanční údaje.