Aktuální informace o scoringu a využití služeb Dun & Bradstreet v souladu se sankcemi vůči Rusku

Duben 2022

Dun & Bradstreet nadále pečlivě sleduje dopad rusko-ukrajinské krize na obchodní aktivity po celém světě. V návaznosti na nedávné sankce Spojeného království, USA, Kanady a EU vůči Rusku zakázala EU firmám poskytovat ratingové služby a předplatné v souvislosti s ratingovými činnostmi ruským podnikům, občanům a osobám v Rusku. Kromě toho byly na základě současných událostí všechny ukrajinské podniky přesunuty do „nejistého provozního stavu“, což znamená, že místní podnikatelské prostředí ztěžuje poskytování informací ohledně kreditního rizika firem.

V souvislosti s těmito událostmi a s cílem dodržet globální sankce přijala společnost Dun & Bradstreet následující opatření:

  • S okamžitou platností bylo pozastaveno vypracovávání jakýchkoli dalších analýz nebo hodnocení subjektů, které jsou přímo zasaženy rusko-ukrajinskou krizí. To se vztahuje na:
    • Všechny ukrajinské podniky na základě omezeného přehledu o jejich nejistém stavu v regionu
    • Přímo sankcionované subjekty a subjekty po celém světě, které jsou kontrolovány společnostmi, na něž byly uvaleny sankce Spojeným královstvím, USA, Kanadou nebo EU za jejich zapojení do krize na Ukrajině
  • Dne 15. dubna 2022 společnost Dun & Bradstreet znemožnila přístup k produktům souvisejícím s hodnocením kreditního rizika všem uživatelům v Rusku – v souladu s příslušnými regulačními opatřeními.
  • Dne 15. dubna 2022 společnost Dun & Bradstreet také požádala, aby správci účtů využívajících její řešení API vyhodnotili oprávnění a přístup k jednotlivým uživatelům, aby zajistili soulad se sankcemi Spojeného království, USA, Kanady a EU.

Dun & Bradstreet nadále pečlivě sleduje situaci a bude proaktivně informovat o jakýchkoli dalších změnách v datových a skóringových službách a řešení, aby zajistila, že bude i nadále v souladu s globálními a místními regulačními a politickými změnami.

Pro více informací nás kontaktujte.