Komplexní analýza rizik jednotlivých zemí pro vyhodnocení rizik a příležitostí po celém světě

Ať už jste zapojeni do analýzy finančních rizik, strategického rozhodování o investicích nebo řízení dodavatelského řetězce, je pochopení měnícího se obchodního prostředí zásadní pro účinné zmírňování rizik a další strategické rozhodování.

Řešení pro D&B Country Risk monitorují změny v podnikatelském prostředí jednotlivých zemí a předpovídají vývoj, který může ovlivnit úroveň rizika nebo poskytnout krátkodobé až střednědobé příležitosti.

Přínosy pro celou společnost

Řešení nabízená Bisnode D&B poskytují přístupný, široký a zároveň podrobný pohled na klíčové problémy ovlivňující zemi, a to jak nyní, tak z dlouhodobého hlediska:
  • Identifikace rizik spojených s obchodováním v konkrétních regionech
  • Zobrazení rizika jednotlivých zemí jasně zvýrazněné na interaktivních globálních mapách
  • Posouzení rizika dodavatele podle země s ohledem na dodavatelskou základu a s podrobnostmi o dodavateli
  • Přístup ke komplexním výsledkům zemí se souhrnnými zprávami o rizicích jednotlivých zemí
  • Detailní pohledy na národní, regionální a globální úrovni
  • Identifikace klíčových faktorů na základě komerčně orientovaných analýz
  • Riskové ukazatele v souhrnném přehledu
Řešení Bisnode a Dun & Bradstreet pro Country Risk sestavuje tým vysoce kvalifikovaných analytiků využívajících exkluzivní agregovaná data z globální sítě a databázi s více než 400 miliony firemních záznamů. Tyto informace jsou doplněné o data z národních a mezinárodních agentur, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka a další mnohostranné organizace.

 

D&B Credit

Nová generace analýzy rizik
Chci vědět víc