Blog Risk & Credit Řešení pro kreditní rozhodování

5 důvodů, proč byste měli automatizovat procesy správy úvěru

V budoucnu budou mít výraznou konkurenční výhodu společnosti s automatizovanými procesy. V tomto článku se dozvíte o výhodách automatizace procesů ve správě úvěrů.

Čím se dnes vyznačují úspěšné společnosti? Kombinují automatizované procesy s lisdksým přístupem a vytvářejí tak základ pro růst.

"Ti, kteří se příliš spoléhají na manuální procesy, brání růstu, čímž dochází ke stagnaci. Úspěšné finanční týmy se proto spoléhají na automatizované pracovní postupy," říká Daniel Schneider, Senior Business Consultant společnosti Dun & Bradstreet.

Zaměstnanci v oblasti správy úvěrů pracují nepřetržitě na tom, aby zabránili špatným pohledávkám a minimalizovali úvěrová rizika. Za tímto účelem sledují nejdůležitější ekonomické klíčové údaje vašich zákazníků nebo dodavatelů. Manuální pracovní postupy jsou zde často na denním pořádku.

Automatizací pracovních postupů správy úvěrů můžete dosáhnout těchto výhod:

1. Všechna data v jednom systému – a aktuální

Každý, kdo se spoléhá na automatizované řešení v oblasti správy úvěrů, má všechna data v jednom systému. Informace z databáze Dun & Bradstreet automaticky proudí pomocí rozhraní do vašeho ERP systému nebo softwaru pro správu úvěrů. Takže máte vždy vše přehledně a data jsou vždy aktuální. To zlepšuje kvalitu vašich dat a zajišťuje větší pokrytí celého vašeho portfolia.

2. Více času na strategické úkoly

Automatizace může nově definovat manuální pracovní postupy, což umožňuje finančním týmům trávit méně času administrativními úkoly a více času strategickými činnostmi.

Automatizované procesy například umožňují finančním týmům zaměřit se cíleně na obchodní partnery s vysokým rizikem selhání.

V praxi to znamená: Systém automaticky zobrazuje, pokud se například zhorší bonita nebo platební morálka obchodního partnera. U klientů, kteří jsou vystaveni nejvyššímu riziku selhání, úvěrový manažer pravidelně kontroluje nejdůležitější klíčové údaje a podniká kroky v rané fázi, například kontaktováním zákazníka, získáním důležitých informací o jeho situaci a odpovídajícím rozhodnutím o dalším postupu. "Cílem je pokračovat v generování výnosů, ale udržet riziko pod kontrolou. Tímto způsobem se úvěrový manažer stává podnikatelem, který se stará o strategické otázky a cíleně minimalizuje rizika selhání," říká Schneider.

3. Méně chyb, rychlejší reakce

Pro snížení chybovosti se také vyplatí použít software pro správu úvěrů nebo přímé rozhraní mezi ERP a databází Dun & Bradstreet. Je to proto, že automatické varovné zprávy v systému mohou snížit chybovost. Tímto způsobem úvěrový manažer rychleji rozpozná, kdy se zvyšuje riziko selhání obchodního partnera a může rychle jednat.

4. Automatizovaná rozhodnutí o úvěru

V úvěrové politice určíte, co se má stát, pokud se platební historie zákazníka zhorší. Pokud máte automatizované připojení a jasnou definici vašich úvěrových pokynů, mohou být žádosti o půjčku automaticky přijímány nebo odmítány prostřednictvím systému.

Integrace individuálního skóringu je také možná. Zde určíte jednotlivě, které klíčové údaje jsou váženy při kontrole kredibility.

5. Datové balíčky šité na míru

Finanční týmy, které se rozhodnou připojit svůj ERP nebo software pro správu úvěrů přímo k databázi Dun & Bradstreet, mají možnost nechat do svých systémů proudit pouze data, která jsou pro ně relevantní. To umožňují D&B Data Blocks.

Přitom jsou data standardizována a kategorizována do bloků. Uživatelé se mohou sami rozhodnout, jak velký by měl být datový balíček a kolik informací potřebují. To vám umožní načíst pouze ta data, která skutečně potřebujete, prostřednictvím rozhraní a zaměřit se na informace relevantní pro vaše podnikání.