Smart data

Z Big Data tvoříme Smart Data

Výzva s obrovským potenciálem

Každý den je celosvětově vytvořeno 16 bilionů megabajtů dat. Pro jednotlivce, firmy i společnost jako celek je toto obrovské množství informací zlatým dolem - ale zároveň také obrovskou výzvou. V Bisnode jsme přesvědčeni, že budoucnost patří těm, kdo umí transformovat, zpřesňovat a interpretovat velké množství dat do toho, které říkáme Smart Data.

Smart Data poskytují pohledy, které lze využít pro vytváření nových obchodních příležitostí, uskutečňování sebevědomých rozhodnutí a pro automatizaci rozhodovacích procesů. Již nyní mají Smart Data vliv na naši společnost. Tento vliv bude sílit a proto na tomto místě sdílíme naše odborné znalosti v této oblasti.

Více informací o Smart Data

Uskutečňujte chytrá obchodní rozhodnutí

Zjistěte, jak mohou být Smart Data a analytická řešení přínosná pro vás a vaše podnikání

Obohaťte svá data & zajistěte jejich kvalitu

Využijte Smart Data pro získání přehledu o vašich zákaznících, obchodech, rizicích a příležitostech

  • Zajistěte kvalitu svých dat
  • Obohaťte svá data

Maximalizujte výnosnost svých vztahů

Využijte Smart Data pro oslovení nových zákazníků, posílení obchodu, optimalizaci rizika a vybudování trvalých vztahů se zákazníky

  • Identifikujte a oslovte nové zákazníky
  • Optimalizujte své řízení rizik a úvěrů
  • Udržte si své zákazníky a pečujte o ně
  • Monitorujte a řiďte touchpointy se zákazníky

Zautomatizujte svá každodenní rozhodnutí

Využijte Smart Data pro efektivnější rozhodovací procesy ve vašich každodenních obchodních operacích

  • Vyzbrojte svůj marketing daty, signály a upozorněními
  • Automatizujte své procesy pro risk & credit
  • Integrujte kvalitní data do svých firemních procesů