Risk & Credit

Nejnovější trendy

Credit risk management máme v DNA


Oblast řízení rizik a úvěrů prochází transformací, jež na dlouhou dobu změní náš způsobm, jak se díváme na riziko a úvěry. Jaké jsou nejnovější trendy v řízení úvěrového rizika? V Dun & Bradstreet víme, že chytrá kreditní rozhodnutí vytvářejí ziskovost, a proto se chceme podělit o naše znalosti, abychom vám pomohli dělat chytřejší rozhodnutí.

 

Uskutečňujte chytrá obchodní rozhodnutí

Zjistěte, jak mohou být Smart Data a analytická řešení přínosná pro vás a vaše podnikání

Obohaťte svá data & zajistěte jejich kvalitu

Využijte Smart Data pro získání přehledu o vašich zákaznících, obchodech, rizicích a příležitostech

  • Zajistěte kvalitu svých dat
  • Obohaťte svá data

Maximalizujte výnosnost svých vztahů

Využijte Smart Data pro oslovení nových zákazníků, posílení obchodu, optimalizaci rizika a vybudování trvalých vztahů se zákazníky

  • Identifikujte a oslovte nové zákazníky
  • Optimalizujte své řízení rizik a úvěrů
  • Udržte si své zákazníky a pečujte o ně
  • Monitorujte a řiďte touchpointy se zákazníky

Zautomatizujte svá každodenní rozhodnutí

Využijte Smart Data pro efektivnější rozhodovací procesy ve vašich každodenních obchodních operacích

  • Vyzbrojte svůj marketing daty, signály a upozorněními
  • Automatizujte své procesy pro risk & credit
  • Integrujte kvalitní data do svých firemních procesů