Digital transformation

Čtvrtá komunikační revoluce

Digitální transformace proniká do našeho světa

Nacházíme se uprostřed digitální transformace - vývoje, který bude mít vliv na firmy, organizace a jednotlivce na hluboké úrovni a na dlouhou dobu. Tento vývoj je řízen a umožněn z velké části daty. Je pouze na firmách a organizacích, do jaké míry a jak kvalitně využijí potenciál těchto dat. To může znamenat nové způsoby řízení organizací, nové obchodní modely, snížené náklady nebo nové formy spolupráce.

Získejte aktuální informace o nových trendech v oblasti Digital transformation. Na tomto místě sdílíme naše znalosti v této oblasti prostřednictvím článků, zpráv a analýz.

Uskutečňujte chytrá obchodní rozhodnutí

Zjistěte, jak mohou být Smart Data a analytická řešení přínosná pro vás a vaše podnikání

Obohaťte svá data & zajistěte jejich kvalitu

Využijte Smart Data pro získání přehledu o vašich zákaznících, obchodech, rizicích a příležitostech

  • Zajistěte kvalitu svých dat
  • Obohaťte svá data

Maximalizujte výnosnost svých vztahů

Využijte Smart Data pro oslovení nových zákazníků, posílení obchodu, optimalizaci rizika a vybudování trvalých vztahů se zákazníky

  • Identifikujte a oslovte nové zákazníky
  • Optimalizujte své řízení rizik a úvěrů
  • Udržte si své zákazníky a pečujte o ně
  • Monitorujte a řiďte touchpointy se zákazníky

Zautomatizujte svá každodenní rozhodnutí

Využijte Smart Data pro efektivnější rozhodovací procesy ve vašich každodenních obchodních operacích

  • Vyzbrojte svůj marketing daty, signály a upozorněními
  • Automatizujte své procesy pro risk & credit
  • Integrujte kvalitní data do svých firemních procesů