Compliance

Cesta k bezpečným obchodním rozhodnutím

Ujistěte se, že je vaše podnikání v souladu s právními předpisy a regulacemi

Je samozřejmé, že jako firma chcete dodržovat zákony, předpisy a směrnice - ať již pro potvrzení vaší odpovědnosti vůči trhu, nebo pro dodržování pravidel compliance. Nová, rozsáhlejší a trvale se měnící pravidla na trhu ztěžují ožnosti efektivního sledování a monitorování rizika. Zajištění compliance ale není pouze o dodržování pravidel stanovených legislativou. Obchod se "špatným" partnerem může vést k finančním ztrátám i poškození dobrého jména vaší společnosti.

V Bisnode pracujeme každý den s řešeními, která pomáhají společnostem zajistit dodržování předpisů a předcházet praní špinavých peněz a financování terorismu - bez ohledu na to, kde na světě působíte. Chceme pomoci našim klientům provozovat udržitelné podniky - to je důležitá součást pro zajištění dlouhodobé existence společností a pro eliminaci negativní publicity a minimalizaci finančních rizik.minimalizovat finanční rizika.

Získejte aktuální informace o nových trendech v compliance. Na tomto místě sdílíme naše znalosti v této oblasti prostřednictvím článků, zpráv a analýz.

Compliance v 50 vteřinách

Uskutečňujte chytrá obchodní rozhodnutí

Zjistěte, jak mohou být Smart Data a analytická řešení přínosná pro vás a vaše podnikání

Obohaťte svá data & zajistěte jejich kvalitu

Využijte Smart Data pro získání přehledu o vašich zákaznících, obchodech, rizicích a příležitostech

  • Zajistěte kvalitu svých dat
  • Obohaťte svá data

Maximalizujte výnosnost svých vztahů

Využijte Smart Data pro oslovení nových zákazníků, posílení obchodu, optimalizaci rizika a vybudování trvalých vztahů se zákazníky

  • Identifikujte a oslovte nové zákazníky
  • Optimalizujte své řízení rizik a úvěrů
  • Udržte si své zákazníky a pečujte o ně
  • Monitorujte a řiďte touchpointy se zákazníky

Zautomatizujte svá každodenní rozhodnutí

Využijte Smart Data pro efektivnější rozhodovací procesy ve vašich každodenních obchodních operacích

  • Vyzbrojte svůj marketing daty, signály a upozorněními
  • Automatizujte své procesy pro risk & credit
  • Integrujte kvalitní data do svých firemních procesů