D&B Direct for Finance

Zlepšete své obchodní výsledky pomocí rychlejšího a kvalifikovanějšího rozhodování

Poskytněte okamžitá data svým týmům

Snížením kreditního rizika a okamžitou identifikací lepších obchodních příležitostí můžete zlepšit své cashflow. Toho dosáhnete synchronizací toku informací ve všech Vašich finančních systémech. D&B Direct for Finance zjednoduší vaše obchodní rozhodování a poskytne vyšší kvalitu výsledků.

 • Automatizované aktualizace a alerty v reálném čase prostřednictvím API
 • Univerzální D-U-N-S® Number
 • Integrovaná data napříč účetními a ERP systémy
 • Synchronizovaný tok informací napříč všemi vašimi finančními systémy
 • Globální data o platebním chování Paydex ®
 • Vylepšené cashflow díky kombinovanému hodnocení rizik a příležitostí
Finanční profesionálové potřebují strukturovaná data

Zaměřte se na svá data a dosáhněte růstu díky finančním přehledům

Každý den generují vaše interakce se zákazníky nespočet datových bodů. Vaše obchodní systémy zachycují a analyzují rostoucí počet těchto zkušeností - ale jak relevantní jsou všechna tato data? Jak spolehlivé a soustředěné jsou shromážděné poznatky? Zavádějící data budou mít za následek špatná rozhodnutí, což následně poškodí vaše prodejní cykly.

Integrujte své systémy s D&B Direct for Finance, abyste překonali překážky špatně uspořádaných dat. Získejte přesná, strukturovaná a důkladná data a aktivujete zrychlený obchodní růst. Nakonec vám pomůžeme ukončit špatná rozhodnutí.

DaaS je dalším vývojovým stupněm financí založených na datech

Jak se složitost dat zvyšuje, finanční odborníci mají za úkol porozumět stavu jejich organizací napříč mnoha různými zdroji dat, systémy a teritorii. D&B Direct poskytuje integraci v reálném čase, Data-as-a-Service, která snižuje složitost a pomáhá překlenovat tyto mezery. Umožněte lepší řízení rizik, aktivujte nové prodeje a podpořte růst v celém podniku. Zároveň zlepšete své cashflow snížením úvěrového rizika, identifikací příležitostí a automatizací rozhodování. Data-as-a-Service je poskytována prostřednictvím moderní API.


Zjistěte více na portálu D&B Direct pro developery

Proč se rozhodnout pro D&B Direct for Finance?

Synchronizovaný tok informací napříč finančními systémy v reálném čase
Zefektivněte a zkraťte své postupy due dilligence
Přistupujte ke všem relevantním datům v rámci svých ERP & účetních systémů
Automatizujte rozhodnutí pro správu rizik, pohledávek a inkas

Přehled vlastností D&B Direct for Finance

 • Integrovaná data napříč účetními a ERP systémy
 • Přístup do D&B Global Data Cloud
 • Vylepšené cashflow díky kombinovanému hodnocení rizik a příležitostí
 • Automatizujte rozhodnutí pro správu rizik, pohledávek a priorit inkasa
 • Efektivní proces due dilligence při nových obchodech a akvizicích
 • Transformujte finanční oddělení v "hybatele obchodu”
 • Hromadný pohled na hodnocení rizik a příležitostí
 • Unikátní D&B D-U-N-S® Number
 • DaaS – Data as a service
 • Integrace v reálném čase
 • Globální data o platebním chování Paydex ®
 • Více než 5 milionů aktualizací denně
 • Synchronizovaný tok informací napříč všemi vašimi finančními systémy
 • Globální pokrytí monitoringem
 • IIntuitivní API, dokumentace & trial
 • Aktualizace k dispozici u stovek milionů subjektů

Vyberte si z našich řešení