S kým vaše údaje sdílíme?

Před přenosem údajů se seznamujeme s vnitrostátními předpisy, abychom zajistili splnění veškerých závazků a požadavků.

Údaje sdílíme s našimi zákazníky, kteří nakupují naše produkty. Před jakýmkoliv postoupením údajů se Dun & Bradstreet seznámí s vnitrostátními předpisy v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů. Tím jsou určeny naše závazky, jakož i závazky příjemce (i příjemců v dalších zemích), a je vždy zajištěno splnění těchto závazků.

Současně můžeme vaše údaje zpřístupňovat obchodním partnerům a třetím osobám, s nimiž spolupracujeme. Činíme tak za účelem poskytování služeb, jež zahrnují zpracovávání údajů naším jménem. Vyhrazujeme si právo na plnou součinnost s orgány činnými v trestním řízení nebo soudy, které vyžadují nebo od nás požadují zpřístupnění totožnosti nebo dalších údajů o užití jakéhokoliv uživatele našich webů nebo produktů.

Zjistěte více o způsobu, jakým chráníme vaše data

Odvětví

Odvětví

Naši zákazníci působí ve všech typech průmyslových odvětví, například:

 • Zemědělství, lesní průmysl a rybolov
 • Těžební a hornická činnost
 • Výroba
 • Dodávka elektřiny, plynu, páry a klimatizace
 • Vodohospodářství; odpadní vody, nakládání s odpady a sanační činnost
 • Výstavba
 • Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel a motocyklů
 • Doprava a skladování
 • Ubytovací a stravovací služby
 • Informace a komunikace
 • Finanční a pojišťovací činnost
 • Činnost v oblasti nemovitostí
 • Odborná, vědecká a technická činnost
 • Administrativní činnost a služby podpory
 • Veřejná správa a obrana; povinné sociální pojištění
 • Vzdělání
 • Zdravotnictví a sociální práce
 • Umění, zábava a rekreace
 • Další činnosti v oblasti služeb, například činnost v členských organizacích, oprava výpočetní techniky a osobní zboží a zboží pro domácnosti, nebo činnosti v oblasti osobních služeb.

Mimo Evropskou unii

Dun & Bradstreet bude osobní údaje převádět pouze na subjekty mimo Evropský hospodářský prostor, pokud tyto země mohou poskytnout vašim osobním údajům odpovídající míru ochrany. Domníváme se například, že odpovídající míra ochrany je splněna, pokud jsou údaje převedeny na subjekt v USA, který dodržuje modelová ujednání Privacy Shield nebo EU model clauses.