Jakým způsobem vaše osobní údaje využíváme

Díky tomu, že Bisnode vede vaše osobní údaje, služby, s nimiž se dennodenně setkáváte, jsou bezproblémovější a současně je zajištěno, že vaše údaje jsou bezpečné.

Údaje u společnosti Dun & Bradstreet přinášejí prospěch společnosti tím, že poskytují organizacím důležité informace. Dun & Bradstreet je například dodavatelem záchranných složek i pro úřady orgánů veřejné moci. Vám osobně mohou naše produkty a služby například usnadnit nákup v obchodě nebo on-line nakupování, nebo zjednodušit kontrolu úvěruschopnosti. Pro vaši ochranu můžeme rovněž zastavit neoprávněné nákupy vaším jménem, pokud se stanete obětí krádeže identity. Bisnode tvrdě pracuje na tom, aby vaše údaje přinášely prospěch vám ale i společnosti a celému světu.

Níže naleznete jednotlivé účely, i informace o tom, jaký má význam to, že Dun & Bradstreet vede vaše osobní údaje.

Účely společnosti Dun & Bradstreet

Platební schopnost

Platební schopností se rozumí, že údaje jsou využívány pro informace o solventnosti a úvěruschopnosti. To například platí pro poskytování úvěrových hodnocení a obchodně informačních hlášení.

Risk Guardian Suite je příkladem produktu a Dun & Bradstreet v kategorii tohoto účelu.

Marketing

Marketing se rozumí to, že vybraná jména a adresy jsou využívány pro propagační činnost pro stávající zákazníky, potencionální odběratele a další cílové skupiny.

Hubspot je příklad nástroje pro marketingovou automatizaci, která se využívá v rámci Dun & Bradstreet a která spadá do této kategorie účelu.

Profilování pro marketingové účely

Profilováním se rozumí jakákoliv forma zpracovávání osobních statistických údajů k vyhodnocení určitých hledisek ve vztahu k dané osobě. Využívá se zejména ke statistické analýze nebo prognózám osobních údajů o životním stylu.

Příklady produktů společnost Dun & Bradstreet v rámci této kategorie účelu jsou Customer Intelligence (BCI) a Kollektion.

Adresář

Adresář znamená, že údaje se využívají pro referenční účely; jedná se o katalog s telefonními čísly a údaji o účastnících.

Ověření a kontrola (kvalita a správa dat)

Součástí této služby jsou aktualizace, doplňování a ověřování osobních údajů s cílem zajistit náležitou kvalitu dat. Ověřováním a kontrolou se rozumí proces zajišťování správnosti údajů nebo zjišťování nebo  úprava údajů, které vyžadují aktualizaci. V praxi může tuto službu například využít společnost, která hledá novou adresu zákazníka, který se přestěhoval, například k zajištění doručení novin na správnou adresu.

Příkladem produktu společnosti Dun & Bradstreet v rámci této kategorie účelu je Bisnode Customer Intelligence (BCI).