Osobní údaje Vaše údaje jsou hybatelem služeb, které vám usnadňují život a jsou společensky prospěšné. Kontrolu nad nimi však máte stále vy.

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Údaje, které shromažďujeme, slouží nejen podnikům, organizacím a orgánům veřejné moci, ale současně vám usnadňují život a činí jej bezpečnějším. Informace, kterými disponujeme, jsou od základních údajů jako je jméno a adresa až po podrobnější údaje, jako je obrat či počet zaměstnanců.

Více o údajích, které shromažďujeme.

Jakým způsobem údaje shromažďujeme

Dun & Bradstreet Data Cloud je nejrozsáhlejší světová komerční databáze s aktuálními informacemi o stovkách milionů společností ve více než 220 zemích.

Vzhledem k tomu, že naše zdroje dat jsou primárně národní, nahlédněte do seznamu zpracovávaných zdrojů dat, kde získáte bližší informace o tom, jaké veřejné zdroje dat se používají ve vaší zemi.

Kromě veřejných zdrojů dat shromažďuje naše společnost osobně ztotožnitelné údaje o fyzických osobách prostřednictvím tzv. průzkumu on-line webových stránek neboli tzv. „crawlingu", za použití dotazníkových a registračních formulářů, jakož i přímým dotazováním.

Kromě veřejných zdrojů dat shromažďuje naše společnost osobně ztotožnitelné údaje o fyzických osobách prostřednictvím tzv. průzkumu on-line webových stránek neboli tzv. „crawlingu", za použití dotazníkových a registračních formulářů, jakož i přímým dotazováním.

Jakým způsobem vaše osobní údaje využíváme

Účel vedení vašich údajů společností Dun & Bradstreet je různorodý – od hodnocení úvěruschopnosti, až po marketingové potřeby. Tím, že Dun & Bradstreet má k dispozici vaše údaje, jsou služby, s nimiž se každodenně setkáváte, bezproblémovější, se současným zajištěním bezpečnosti vašich údajů.

Více o tom, jak data zlepšují naše produkty a služby.

S kým vaše údaje sdílíme?

Údaje lze sdílet se společnostmi nebo úřady v EU nebo mimo ni. Před přenosem jakýchkoliv údajů však vycházíme z vnitrostátních předpisů, abychom zajistili splnění veškerých závazků a požadavků.

Více o tom, s kým sdílíme vaše údaje.

Jak spravujeme vaše údaje

Velmi ctíme vaše soukromí i údaje, které nám poskytují cenné informace, aniž bychom ohrozili vaši osobní integritu a soukromí. Údaje využíváme pro účely hodnocení úvěruschopnosti, k marketingovým, statistickým a dalším účelům. Pokud však chcete mít k vašim údajům přístup, opravit je, smazat, omezit nebo k nim vyjádřit námitky nebo uplatnit jiná práva datových subjektů na základě GDPR, obraťte se na lokální pobočku Dun & Bradstreet a ta bude schopna zajistit náležité vyřízení vašeho požadavku přímo ve vaší místní oblasti nebo zemi.

Zjistěte více o vašich právech.