Co děláme, abychom vás ochránili

Při ochraně vašeho soukromí postupujeme v souladu se zásadami platnými v rámci celé skupiny Dun & Bradstreet.
Business woman in glasses shows a colleague a project on a laptop. Discussing marketing plan. Laptop and paperwork on the table

Vaše údaje pro nás mají prvořadý význam a vynakládáme značné úsilí na ochranu vašeho osobního soukromí.

1. Úzká spolupráce s partnery

Za prvé, důkladně dbáme na to, abychom zajistili dodržování GDPR ze strany našich obchodních partnerů, kteří nám poskytují zdrojová data. Ať se jedná o shromažďování jednotlivých údajů nebo zpracovávání dalších informací. Naše partnery vždy žádáme, aby vůči svým zákazníkům byli, pokud jde o předávání údajů do společnosti Dun & Bradstreet, co nejvíce transparentní a odkazovali je na tyto webové stránky, které obsahují bližší informace o naší činnosti. Abychom současně zajistili správné nakládání s údaji, pravidelně kontrolujeme a dokumentujeme naše dodavatele a třetí osoby.

2. Omezení zpracování na minimum

Za účelem zajištění osobnostních práv týkajících se fyzických osob nezpracováváme žádné citlivé ani jiné osobní údaje. Dále informace nezpřístupňujeme, pokud máme podezření, že mohou být použity v rozporu s námi uvedeným účelem a mohly by tak narušovat soukromí jednotlivce. Využíváme aktivní blokovací prvky takovým způsobem, aby každá registrovaná fyzická osoba nebo společnost měly vždy právo odmítnout obtěžování ve formě přímého marketingu.

Pokud jde o samotné zpracování, uplatňujeme pokročilé metody a nejmodernější technické prostředky pro zabezpečení našich systémů.

3. Pravidelné interní a externí kontroly

Bezpečnost vašich údajů má pro nás prvořadou důležitost a provádíme pravidelné interní a externí kontroly k zajištění řádného fungování námi zavedených nástrojů a postupů. Současně uplatňujeme vnitřní systém řízení incidentů bezpečnosti, a to na centrální i místní úrovni. Všichni zaměstnanci a konzultanti, kteří budou mít přístup k údajům, absolvují při nástupu i v průběhu pracovního vztahu podrobná školení s cílem zajistit, aby jen ty správné osoby měly přístup k údajům, které potřebují a věděli, jak s nimi mohou nakládat. Pro následnou kontrolu vedeme záznamy o činnostech jednotlivých osob v souvislosti s přístupem k údajům.

4. Síť pracovníků pro ochranu osobních údajů

Vzhledem k tomu, že společnost Dun & Bradstreet je evropská nadnárodní společnost, máme síť pracovníků na ochranu osobních údajů, tzv. pověřenců nebo DPO (Data Protection Office - DPO), jak na centrální, tak na místní úrovni, čímž je zajištěna blízká vazba jednotlivých fyzických osob a konkrétního pověřence. Tím to však nekončí. Současně poskytujeme všem zaměstnancům školení o GDPR na úrovni celé skupiny.

5. Jsme připraveni na uplatnění vašich práv

Přijali jsme postupy, které vám umožní snadněji uplatňovat vaše práva. Máme pro vás k dispozici rychlou a účinnou zákaznickou službu pro aktualizaci, opravu, blokování a mazání osobních údajů, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo neúplné.

6. Omezování rizik

V souladu s GDPR jsme realizovali projekt vyhodnocení vlivu ochrany osobních údajů (Data Protection Inpact Assestment - DPIA). Tento dokument analyzuje veškerá možná rizika vzniku škody v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů a veškerá opatření, která je nutno přijmout k maximální možné minimalizaci případného rizika. Doporučená opatření byla implementována v našem informačním systému a do našich technicko-organizačních opatření.