GDPR přichází a my jsme tu, abychom vám pomohli Význam obecného nařízení o ochraně osobních údajů a námi přijatá opatření k ochraně soukromí.

Dne 25. května 2018 nabývá účinnosti v celé Evropské unii nový významný předpis s názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, neboli zkráceně GDPR). GDPR rozšiřuje práva na ochranu soukromí přiznaná fyzickým osobám v EU a klade nové nároky na organizace, které zpracovávají osobní údaje, vytvářejí z nich databáze, vyhodnocují jejich data nebo s nimi dále jinak nakládají, a to bez ohledu na to, kde tyto společnosti sídlí. Jedná se o celou řadu nových závazků a společnost Dun & Bradstreet vám pomůže lépe porozumět tomu, co pro vás toto nové nařízení znamená v praxi.

Jak postupujeme ve vztahu k GDPR

My jsme si svůj domácí úkol již splnili. Bezpečnost a soukromí musejí být brány zcela vážně. Naše společnost odvedla velký kus práce, pokud jde o ochranu vašeho soukromí a pomoc při uplatňování vašich práv. Minimalizujeme rozsah zpracovávaných údajů a omezujeme přístup k nim pouze na ty subjekty, které je potřebují. GDPR je v naší DNA.

Zjistěte více o tom, jak postupujeme

Co můžete udělat vy

S GDPR dochází k posílení vašich práv a zpřísnění našich závazků. Pokud potřebujete své údaje upravit, mít přístup k informacím, opravit je nebo dokonce požádat o vymazání, máte k tomu v určitých případech oprávnění ze zákona a váš požadavek bude zpracován nejpozději do třiceti dnů. Máte-li konkrétní výhradu k uplatňování vašich práv při zpracování osobních údajů můžete také kontaktovat příslušného pověřence ochrany osobních údajů a to přímo v místní pobočce Dun & Bradstreet.

Zjistěte více o tom, jak můžete postupovat