Stanovisko Dun & Bradstreet k ochraně osobních údajů

Datová směrnice nás vede správným směrem

Datová směrnice nás vede správným směrem

Každý den spravujeme velké objemy dat. Pro nás je samozřejmostí, že s těmito údaji nakládáme s nejvyšší respektem. Bezpečnost dat a ochrana soukromí jsou pro nás nejméně stejně tak důležité jako jsou pro naše klienty. Při naší práci proto postupujeme v souladu s pečlivě nastavenými směrnicemi a kontrolními postupy. Používáme spolehlivé systémy a přirozeně dodržujeme právní platné předpisy, pravidla a nařízení na všech našich trzích.

Naší odpovědností je zajistit bezpečnost informací v naší péči a zachovávat soukromí subjektů údajů prostřednictvím jejich náležitého a odpovědného užití. Shromažďování, užití, uchovávání, zabezpečení a zpřístupnění osobních údajů je upraveno v naší datové směrnici, jakož i v našich interních zásadách v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečnost a ochrana údajů

Bezpečnost a ochrana údajů

Vyvíjíme značné úsilí k zajištění nejvyšší důvěrnosti a zabezpečení našich údajů. V tomto smyslu přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření.

V tomto směru jsou chráněny naše síť, infrastruktura i naše informační systémy. Přístup k vašim osobním údajům je povolen pouze osobám, které je potřebují ke splnění jejich úkolu. Jsou vedeny v přísné profesní důvěrnosti a musejí splňovat technické předpisy stanovené k zajištění důvěrnosti osobních údajů.

Dále chceme zabránit neoprávněným osobám v přístupu, ve zpracovávání, úpravě nebo zničení vašich údajů. A konečně, surová data i analyzovaná data jsou chráněna před poškozením po celou dobu jejich životního cyklu, prostřednictvím opatření na ochranu osobních údajů, technologických a IT opatření.

Více o bezpečnosti a ochraně údajů

 

V případě narušení ochrany údajů

V případě narušení ochrany údajů

Někdy dochází k nepředvídatelným událostem. V tomto ohledu jsme přijali plán reakce na nepředvídatelné události. V případě narušení ochrany údajů, jež může zahrnovat rizika pro vaše soukromí, budete v souladu s našimi právními požadavky vyrozuměni vy i Komise pro ochranu soukromí. V tomto případě vyvineme veškeré úsilí k co nejrychlejšímu zastavení tohoto stavu a omezení všech možných následků.

Snižování rizika prostřednictvím minimalizace dat

Snižování rizika prostřednictvím minimalizace dat

Bez ohledu na to, jakou obchodní činností se zabýváme, všichni trpíme záplavou dat. Vytváříme jich příliš mnoho, příliš mnoho jich ukládáme, a co je nejméně příjemné, nedokážeme najít způsob, jak se jich zbavit, když je již nepotřebujeme. Dun & Bradstreet se minimalizaci dat věnuje soustavně. Ta omezuje shromažďování a uchovávání pouze takových údajů, které jsou nezbytné pro realizaci naší obchodní činnosti. Minimalizace dat označuje praxi omezování shromažďování osobních údajů pouze na takové údaje, které jsou přímo relevantní a nezbytné pro dosažení konkrétního účelu.

Nakládání s údaji o platební schopnosti

Nakládání s údaji o platební schopnosti

Pro naše klienty často interpretujeme finanční informace. Z bezpečnostních důvodů jsme vyvinuli služby Bisnode ID a Bisnode Secure, které naší firemní klientele zajišťují osobní přihlášení. To jim umožňuje si ověřit totožnost veškerých osob, které nakládání s údaji o platební schopnosti a minimalizuje riziko získání přístupu ke službám a údajům klientů neoprávněnými osobami. Kombinace Bisnode ID a Bisnode Secure se nazývá silná autentifikace a usnadňuje klientům i nám ve společnosti Dun & Bradstreet, abychom vždy s údaji nakládali bezpečně.