Sociální faktory / Social

Pomáháme lidem dosáhnout jejich plného potenciálu
Jsme zastánci rozmanitosti, inkluze a rovnosti. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na pohlaví, národnost, etnický původ, náboženství nebo jiná víru, věk, sexuální orientaci, postižení, politické názory nebo osobnost. Zavázali jsme se nabízet rozmanité a inkluzivní pracoviště, kde mohou být lidé sami sebou a mít stejný přístup k příležitostem.

 

Naše prioritní oblasti

Diverzita a inkluze

Diverzita a inkluze

Různorodá a inkluzivní pracovní síla je pro podporu různých perspektiv a myšlenek, které jsou hybnou silou inovací, zásadní. Usilujeme o genderovou vyváženost na všech úrovních a na všech trzích, na kterých působíme.
Diskriminace a obtěžování

Diskriminace a obtěžování

Potřebujeme, aby si naši lidé v organizaci byli vědomi, že diskriminaci neschvalujeme a v případě, že k ní dojde, přijímáme kroky k jejímu řešení.
Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost

Být nadnárodní společností přináší velkou odpovědnost, protože působíme na mnoha různých místech po celém světě. Vážíme si a podporujeme bezpečné pracoviště s řádnými pracovními podmínkami a inkluzivními obchodními praktikami.
Informační bezpečnost

Informační bezpečnost

Přístup k informacím je spojen s odpovědností zajistit ochranu práva na soukromí. Vzhledem k tomu, že data a analýzy představují naše hlavní zdroje, jsou pro nás ochrana údajů, soukromí, bezpečnost a integrita životně důležité.

D&B Europe 
Podíl žen a mužů mezi zaměstnanci 2016-2020

D&B Europe 
Ženy v manažerských pozicích 2016-2020

Naše budoucí závazky

 

 

Genderová rovnost

V roce 2021 zvýšit počet žen na manažerských pozicích na 35 %.

 

 

Diskriminace a obtěžování

Usilujeme o 0 případů případů diskriminace a obtěžování.

 

 

Zaměstnanecké Net Promoter Score (eNPS)

Vylepšit naše průměrné skóre eNPS na 25 v roce 2021 ve srovnání s 23 v roce 2020.