Tisková zpráva

Společnost Dun & Bradstreet dokončila akvizici Bisnode, přední evropské společnosti v oblasti dat a analytiky

11 led 2021

Short Hills, NJ, 11. ledna 2021: 

Společnost Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (dále jen „Dun & Bradstreet“ nebo „společnost“) (NYSE: DNB), přední světový poskytovatel klíčových obchodních dat aanalytiky, dnes prostřednictvím své dceřiné společnosti Dun & Bradstreet Holdings BV oznámila, že dokončila akvizici přední evropské firmy voblasti dat aanalytiky a dlouholetého člena sítě Dun & Bradstreet Worldwide Network, společnosti Bisnode Business Information Group AB („Bisnode“), ato za 7,2 miliardy švédských korun. Transakce byla uzavřena kombinací hotovosti ve výši přibližně 625 milionů USD a neveřejné nabídky 6 237 089 nově vydaných akcií společnosti. Bisnode Belgium NV, belgická dceřiná společnost Bisnode, zůstane ve vlastnictví Ratos AB.

„Rád bych přivítal kolegy zBisnode do týmu Dun & Bradstreet. Tato akvizice představuje skvělou příležitost kposílení našeho portfolia. Spojení jedinečných aktiv nám umožní lépe sloužit našim současným i budoucím klientům,“ řekl Anthony Jabbour, generální ředitel společnosti Dun & Bradstreet. „Teritoria Bisnode zahrnují některé z nejstrategičtějších zemí v Evropě a v kombinaci našich dat, analytiky a řešení nám umožní posílit naši mezinárodní strategii růstu. Díky těmto kombinovaným aktivům jsme v dobré pozici, abychom dokázali uspokojit potřeby klientů, kteří usilují o rozvoj jejich podnikání, zvýšení efektivity a snížení jejich rizika.“

Tato kombinace předních adůvěryhodných značek podpoří firmy vdobě, kdy výzvy nestálého makroekonomického prostředí zdůraznily význam dat aanalytických poznatků aposunu kdigitálnímu podnikání. Naše spojené společnosti, které mají dohromady téměř 250000zákazníků, budou nyní schopny poskytovat klientům klíčová řešení pro monitorování rizika protistrany scílem minimalizovat expozici asoučasně optimalizovat úvěry anacházet potenciální důvěryhodné asolventní kupce.

„Ve společnosti Bisnode jsme nalezli tým, který sdílí naše poslání pomáhat firmám obstát vkonkurenci, růst aprosperovat. Dun & Bradstreet jim byla oporou prostřednictvím naší celosvětové sítě členů Worldwide Network anyní jsme připraveni posunout naši spolupráci na zcela novou úroveň, řekl Neeraj Sahai, prezident Dun & Bradstreet International. „Těšíme se, že expandujeme do nových, atraktivních avýznamných oblastí obchodu aže rychle rozšíříme naši nabídku řešení vregionu vsouladu snaší strategií růstu. Pod vedením nově vytvořené Mezinárodní strategické rady se dáme do práce, abychom uspokojili požadavky stávajících ipotenciálních klientů.“ 

Ihned po dokončení akvizice, společnost Dun & Bradstreet, za účelem poskytování strategického poradenství, založila Mezinárodní strategickou radu, jejímž cílem je poskytovat týmu vedení Dun & Bradstreet International poradenství. Mezinárodní strategické radě bude předsedat Neeraj Sahai a bude do ní také zapojen Jonas Wiström, generální ředitel Ratos AB. Další členové poradní rady budou oznámeni později.

Společnost poskytne firmě Bisnode pokyny a plán synergií pro rok 2021 v rámci telekonference o finančních výsledcích za čtvrté čtvrtletí. 

 

O společnosti Dun & Bradstreet 

Společnost Dun & Bradstreet je předním světovým poskytovatelem klíčových obchodních dat aanalýz, která firmám po celém světě pomáhá zlepšovat jejich obchodní výkonnost. Datový cloud společnosti Dun & Bradstreet přináší řešení aposkytuje poznatky, které zákazníkům umožňují zrychlit výnosy, snížit náklady, zmírnit riziko atransformovat jejich podnikání. Již od roku 1841 se firmy všech velikostí spoléhají na společnost Dun & Bradstreet, která jim pomáhá zvládat rizika analézat příležitosti. 

 

Výhledová prohlášení

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která se týkají celé řady rizik anejistot. Mezi výhledová prohlášení řadíme prohlášení, která nejsou historickými fakty, včetně prohlášení týkajících se očekávání, nadějí, záměrů nebo strategií pro budoucnost. Výhledová prohlášení vycházejí zpřesvědčení vedení společnosti Dun & Bradstreet, zpředpokladů učiněných těmito osobami azinformacích, které jsou jim vsoučasné době kdispozici. Protože jsou taková prohlášení založena na očekáváních ohledně budoucích finančních aprovozních výsledků anejedná se oprohlášení ofaktech, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od těch předpokládaných. Dun & Bradstreet nepřebírá povinnost aktualizovat výhledová prohlášení, ať už vdůsledku nových informací, budoucích událostí nebo jiných okolností. Mezi rizika anejistoty, kterým mohou výhledová prohlášení podléhat, patří mimo jiné: (i) propuknutí choroby, globální nebo místní zdravotní pandemie nebo epidemie nebo strach ztakové události (jako je globální pandemie COVID-19), včetně globální ekonomické nejistoty aopatření přijatých vreakci na tuto událost; (ii) krátkodobé adlouhodobé dopady globální pandemie COVID-19, včetně rychlosti obnovy nebo jakéhokoli budoucího oživení; (iii) naše schopnost implementovat arealizovat naše strategické plány na transformaci společnosti; (iv) naše schopnost včas vyvinout nebo prodat řešení nebo udržovat vztahy sklienty; (v) soutěž onaše řešení; (vi) poškození naší značky adobré pověsti; (vii) nepříznivé globální ekonomické podmínky; (viii) rizika spojená smezinárodní působností arozšiřováním; (ix) nezabránění kybernetickým bezpečnostním incidentům nebo podezření, že důvěrné informace nejsou bezpečné; (x) porucha integrity našich dat nebo systémů; (xi) selhání systému nebo narušení personálu, což by mohlo zpozdit dodávku našich řešení klientům; (xii) ztráta přístupu ke zdrojům dat; (xiii) selhání našich dodavatelů softwaru aposkytovatelů sítí acloudových řešení, ato vpřípadě, že nefungují dle očekávání, nebo pokud je náš vztah ukončen; (xiv) ztráta nebo úbytek jednoho nebo více našich klíčových klientů, obchodních partnerů nebo vládních smluv; (xv) závislost na strategických spojenectvích, společných podnicích aakvizicích pro růst našeho podnikání; (xvi) naše schopnost adekvátně nebo nákladově efektivně chránit naše duševní vlastnictví; (xvii) nároky na porušení duševního vlastnictví; (xviii) přerušení, zpoždění nebo výpadky platforem pro předplatné nebo zpracování plateb; (xix) rizika spojená snabytím aintegrací podniků, včetně Bisnode, aprodejem stávajících podniků; (xx) naše schopnost udržet si členy vedoucího týmu azískat audržet si kvalifikované zaměstnance; (xxi) soulad svládními zákony apředpisy; (xxii) rizika spojená snaší strukturou astatusem dceřiné společnosti; a(xxiii) další faktory popsané vodděleních Rizikové faktory, Diskuze aanalýza finančního stavu avýsledků operací“, Upozornění na výhledová prohlášení“ adalší části našeho konečného prospektu ze dne 30.června2020 podaného uKomise pro cenné papíry aburzy 2.července 2020 ve čtvrtletních zprávách společnosti na formuláři 10-Q za čtvrtletí končící 30.června 2020 a30.září 2020 avnásledných hlášeních společnosti uKomise pro cenné papíry aburzu. 

 

Pro více informací kontaktujte: 

Kontakt pro investory: 
Debra McCann 
973-921-6008 
IR@dnb.com 

Kontakty pro média: 
Louise Cavanagh
+44 (20) 71495051 
cavanaghl@dnb.com 

Lisette Kwong 
+1 (973) 382-6335
kwongl@dnb.com 

Pomůžeme Vám najít to správné řešení pro vaše potřeby

Jsme odborníci na data a analytiku a rádi pomůžeme i Vaší firmě se zvýšením obchodní výkonnosti. Vyplňte své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.

Přečtete si naši Privacy Policy