Tisková zpráva

Dun & Bradstreet snížil rating Slovensku. Na stole může být otázka recese

26 dub 2022

„Vypuknutí války v sousední Ukrajině a zavádění sankcí vůči Rusku ohrožují Slovensko, když představují hrozbu jak pro společnost, tak i ekonomiku země. S ohledem na současnou situaci snižujeme rating Slovensku na úroveň DB3d se zhoršujícím se výhledem,“ uvádí se ve zprávě nadnárodního leadera v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení Dun & Bradstreet, který působí ve 220 zemích světa.

Rating Slovenska byl snížen v kategorii mírného rizika o jeden kvartil z DB3c na DB3d z důvodu možných ekonomických a sociálních dopadů na zemi kvůli probíhající válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Očekává se, že světové dodavatelsko-odběratelské řetězce budou nadále pod tlakem a vysoké ceny potravin a paliv zůstanou na několikaletých maximech. Slovenská ekonomika zároveň už delší dobu zápasí s růstem inflace, poklesem poptávky po úvěrech či zvýšenou opatrností bank při poskytování půjček.

Obecně lze považovat výhled pro slovenskou ekonomiku z důvodu aktuální geopolitické situace v Evropě jako komplikovaný. Nad Slovenskem je vidět zdvihnutý varovný prst z důvodu hrozící energetické krize, která pramení z vysoké závislosti na dodávkách plynu, roky a nukleárního paliva z Ruska. Právě prudký růst cen energií a inflace zhoršují krátkodobý ekonomický výhled, přičemž vysoké ceny přispějí e snížení nákupní schopnosti slovenských domácností a vymažou efekt postpandemického oživení. V důsledku války se očekává ekonomické zpomalení, přičemž není vyloučený propad až do recese na přelomu roku 2022 a 2023.

V rámci zemí bývalé V4 má aktuálně nejpříznivější hodnocení podle Dun & Braadstreet Slovensko a Česká republika na stupni DB3d. Maďarsko a Polsko jsou hodnoceny DB4c. Německo, náš nejvýznamnější obchodní partner má rating DB2d.

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let.

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí
Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí
Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních příležitostí
Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i zahraniční investiční závazky

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení.

  • DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic
  • DB2 – nízké riziko návratnosti investic
  • DB3 – mírné riziko návratnosti investic
  • DB4 – střední riziko návratnosti investic
  • DB5 – vysoké riziko návratnosti investic
  • DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic
  • DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic

 

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

Více informací poskytne

Petra Štěpánová, PR Director CZ & SK
Mobile: +420 606 744 909
E-mail: StepanovaP@dnb.com

Pomůžeme Vám najít to správné řešení pro vaše potřeby

Jsme odborníci na data a analytiku a rádi pomůžeme i Vaší firmě se zvýšením obchodní výkonnosti. Vyplňte své kontaktní údaje a my se Vám ozveme.

Přečtete si naši Privacy Policy