Plán Bisnode týkající se COVID-19

13 bře 2020

Bisnode má vypracovaný Business Continuity & Crisis Plan, který zajišťuje stabilitu našich činností v různých typech scénářů, které mohou nastat. Náš plán detailně specifikuje, jak bychom měli jednat, pokud se některý ze scénářů stane skutečností.

Pozorně sledujeme vývoj ohledně šíření COVID-19 a veškeré dostupné informace, včetně informací od WHO a místních zdravotnických orgánů, průběžně vyhodnocujeme. Na jejich základě informujeme naše zaměstnance a konzultanty o tom, jak se chovat tak, abychom omezili šíření koronaviru.

V rámci Bisnode jsme zřídili zvláštní pracovní skupinu pro koronavirus, abychom zajistili, že budeme mít situaci pod přísným dohledem.
 
Business Continuity Plan zahrnuje mimo jiné pandemickou / biologickou připravenost. Jsme připraveni aktivovat Continuity Plan ve chvíli, kdy to budeme považovat za nutné.
 
Máme jasnou strategii, jak zmírnit možné účinky koronaviru a zajistit chod společnosti. To zahrnuje zpřístupnění všech uložených dat a všech aplikací v cloudu, aby zaměstnanci mohli v případě karantény bezpečně přistupovat k pracovním aplikacím, e-mailům a datům z kanceláře i z domova. Informace pro zaměstnance jsou zveřejňovány samostatně na našem intranetu.
 
Opatření, která přijímáme, jsou v souladu s pokyny vydanými místními úřady a WHO.
 
Pokud máte jako zákazník jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na svou kontaktní osobu v Bisnode.