Aktuální informace o scoringu a využití služeb Dun & Bradstreet v souladu se sankcemi vůči Rusku. Více informací

Bisnode Corona Index
Tato verze popisuje trh v České republice a je aktualizována každé úterý

Bisnode Corona Index (pro Českou republiku) je navržen tak, aby popisoval poslední vývoj v českém firemním prostředí. Jedná se o pohled na aktuální korporátní trendy, jež mohou ovlivnit budoucnost ekonomiky a naší společnosti. Index je založen na množství dat, jež jsou společnosti Bisnode dostupná jako aktuálně veřejně sdílená data publikovaná ve formátu otevřených dat. Jedná se o datový výstup prezentovaný ve formě anonymizovaných údajů o obchodních společnostech.
Legenda:

Bisnode Corona Index zahrnuje informace o firmách (a.s. a s.r.o.), údaje jsou založeny na datech přístupných z veřejně dostupných zdrojů a nemusí tak nutně zahrnovat všechny subjekty na trhu.

Ohrožené firmy a zasažení zaměstnanci – Společnosti jež spadají do jedné z kategorií: prohlášen konkurz, zahájeno konkurzní řízení, zahájeno restrukturalizační řízení, v dočasné ochraně, v likvidaci, zrušení bez likvidace a další. Uvedeny jsou kumulativní týdenní přírůstky (se základem v týdnu 0 a v týdnu 10). Zasažení zaměstnanci jsou součtem zaměstnanců uvedených u těchto ohrožených společností.

Insolvenční řízení a zasažení zaměstnanci – Společnosti s probíhajícím insolvenčním řízením, kumulativní týdenní data. Zasažení zaměstnanci jsou součtem zaměstnanců uvedených u těchto společností.

Založené firmy – Týdenní data o nově založených společnostech na českém trhu.

Platební index – Skóre vyjadřující pravděpodobnost včasného splacení závazků, dosahuje hodnot 0-100. Čím vyšší ukazatel je, tím pravděpodobnější je, že společnosti splatí své faktury včas. Aktualizován měsíčně.

Komentáře:

Aktualizace - září 2020

Vývoj počtu ohrožených firem v České republice není od března 2020 nijak příznivý, k 36. týdnu je takovýchto firem téměř 9500, což je o 85 % více, než za stejné období loňského roku. Nejvíce zasažených zaměstnanců je k dnešnímu dni v Praze, Ostravě a Brně, následované okresy Plzeň, Karlovy Vary a Ústí nad Labem. V absolutních číslech však nejvíce ohrožených firem i probíhajících insolvencí evidujeme v Praze.

Vývoj počtu nově založených podnikatelských subjektů byl do března tohoto roku téměř totožný od minulého roku. Od března již dochází k viditelnému poklesu. K dnešnímu dni vzniklo o 13 % méně subjektů oproti stejnému období minulého roku.

Vliv událostí letošního roku na platební morálku firem sledované pomocí agregovaného platebního indexu je prozatím minimální.