Članci

Održan Bisnode webinar na temu Izrada Izvještaja o transfernim cijenama uz Bisnode alate

18 dec 2020

Bisnode je jučer (17. 12. 2020.) organizirao webinar na temu izrade  izvještaja o transfernim cijenama sa  bh. stručnjakom ove oblasti, Msc. Fahrudinom Hasanovićem. Razlog zbog kojeg je on bio naš prvi izbor leži u njegovom znanju, iskustvu te lakoći i jednostavnosti s kojom ih prenosi.

Webinar je bio namijenjen menadžerima kompanija, računovođama, revizorima, finansijskim analitičarima i svima koji žele da steknu praktična iskustva iz ove oblasti, jer, kako kaže naš predavač: “Izvještaj o transfernim cijenama nije rezultat rada samo pojedinca računovođe. U izradi Izvještaja trebaju biti uključene svi nivoi menadžmenta jer on govori i o uspješnosti rada kompanije”.

Prezentacija webinara se temelji na praktičnom iskustvu i korištenju BISNODE alata a cilj nam je bio pokazati učesnicima kako da praktično koriste podatke iz baze i kako da kvalitetno kreiraju Izvještaj o transfernim cijenama – da čitaju bilanse između redova te izračunaju koliko vrijedi njihova kompanija.

Prije nego pogledate prezentaciju sa ovog webinara, obratite pažnju na nekoliko napomena koje je naš predavač, Fahrudin Hasanović naglasio:

 • Regulatorni okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o porezu na dobit (“Službene novine FBiH, broj 15/2016), u članu 46.,propisuje obavezu poreznim obaveznicima koji učestvuju u transakcijama sa povezanim licima da u trenutku podnošenja poreske prijave ( 03. tekuće kalendarske godine za prethodnu poresku godinu), moraju imati dokumentaciju o transakcijskim cijenama.
 • Dokumentacija mora sadržavati dovoljno informacija o pomenutim transakcijama, kao i analizukojom dokazuje da su uslovi njegovih transakcija sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke”.
 • Zakon o porezu na dobit, propisuje novčane kazneza neposjedovanje dokumentacije o transfernim cijenama, koje se kreću u rasponu od 3.000 do 100.000 KM. Ističemo da po prijemu zahtjeva Poreske uprave dužni ste podnijeti dokumentaciju o transfernim cijenama u roku 45 
 • Predmet funkcionalne analize, zasniva se na sljedećim pitanjima:
  • “tko šta čini?”,
  • “u kojem kontekstu?”,
  • “u kojim uslovima?”,
  • “s kim?”,
  • “s kojom imovinom?”.
 • OECD Smjernice specificiraju sljedeće indikatore:
  • Neto dobit podijeljena sa prihodima od prodaje,
  • Neto dobit podijeljena sa troškovima,
  • Neto dobit podijeljena s imovinom,
  • Berry omjer,
  • Ostali neto profitni
 • Metode za analizu transfernih cijena su:
Metoda usporedivih nekontroliranih cijena CUPM
Metoda preprodajne cijene RPM
Metoda cijene koštanja uvećana za upobičajnu zaradu CPLM
Metoda podjele dobiti PSM
Metoda transakcijske neto marže TNMM

 

U nastavku je prezentaciju sa ovog webinara, a ukoliko vam je potrebna adekvatna, kvalitetna baza podataka i praktični alati za rad Bisnode vam je na raspolaganju – kontaktirajte nas na 033 215 454 ili info.ba@bisnode.com i rado ćemo vam pokazati naša rješenja.

OVDJE MOŽETE PREUZETI PREZENTACIJU BISNODE WEBINARA IZRADA IZVJEŠTAJA O TRANSFERNIM CIJENAMA