Članci

Nastavite trgovati!

10 apr 2020

Podrška društvu omogućavanjem trgovine u toku Covid-19 zahtijeva povjerenja i podatke u stvarnom vremenu.

Covid-19 je realnost - sada i u doglednoj budućnosti. Ljudi će se oporaviti i naše društvo će se morati brzo oporaviti.

Kompanije koje se bave podacima i analitikom imaju ključnu ulogu u ovom oporavku. Zajedno moramo preuzeti odgovornost da pomognemo društvu da napreduje. Potreba za ažuriranim kreditnim podacima u stvarnom vremenu važnija je nego ikad prije. Trebamo omogućiti trgovinu, a jedan od načina je korištenje kreditnog bodovanja.

Kreditno bodovanje mnogo je više od istorije

Česta zabluda je da se bodovanje kreditne sposobnosti zasniva samo na istorijskim podacima. Naravno, ti podaci i dalje vrijede: kompanije sa solidnim finansijama imaju veću vjerojatnoću da će preživjeti uticaj Covid-19. Međutim, ocjenjivanje kreditne sposobnosti je mnogo više od istorije. Uzmimo ove primjere: svakih 15 sekundi dolazi do promjene u načinu plaćanja, svaki se trenutak evidentira određena informacija o uplati, svakih 5 minuta neko poslovanje propadne i pokrene se drugo, a svakih 15 minuta mijenjaju vlasništvo.

Bisnode godinama prikuplja i ažurira podatke o plaćanju od velikog broja kompanija - mjerenje istinskih platežnih navika, koje se zasniva na stvarnim i ne javnim podacima o plaćanju. I dalje nastavljamo preuzimati odgovornost, dajući vam pristup svim tim podacima, bez obzira na sve. Sve dok obećavate da ćete ih koristiti za omogućavanje trgovine, a ne njeno ometanje.
 
Zajedno možemo mnogo.

Rezultati na snovu podataka, a ne na predosjećaja

Kartice kreditnih ocjena su najbolji pokazatelji mogućih kašnjenja ili neplaćanja čak i u nesigurnijim vremenima kada su nivoi rizika veći od uobičajenih. Na kompanije sa niskim rizikom i dobrim finansijskim stanjem manja je mogućnost uticaja uticaja bilo koje krize.

Pažljivo pratimo razvoj Covid-19 i kako on utiče na poslovno okruženje i tačniju procjenu rizika.

Naš pristup je, kao i uvijek, usmjeren na podatke i uvijek čekamo prije nego što izvršimo bilo kakva podešavanja dok stvarni podaci ne postanu dostupni. I dalje oklijevamo sa ručnim podešavanjem rezultata jer bismo mogli ubrzati stopu pada, umjesto da upravljamo rizikom. Drugim riječima, ne povećavamo nivo rizika na osnovu predosjećaja.

Svakodnevno pratimo situaciju, prema industrijama i tržištu, te usko sarađujemo s našim globalnim partnerom, kompanijom Dun & Bradstreet.