Članci

Kako Bisnode gradi kulturu kontinuirane inovacije

04 feb 2019

Otkrivanje vrijednosti i produktivnosti kroz inovacije

Inovacija je ključni dio svake poslovne strategije. Brzi napredak u tehnologiji zapravo narušava uhodan način na koji kompanije posluju. Iako je jasno da će digitalizacija transformirati većinu industrijskih grana, postoje brojni izazovi koje treba riješiti. Jedini način za uspjeh je prigrliti kulturu inovacija i kreativnost koja mijenja igru.

Uvod

U današnjem konkurentnom okruženju, inovacija je kritična stavka i za individualni i za organizacijski uspjeh. Disruptivne tehnologije preoblikuju način na koji su poslovne usluge struktuirane, osigurane i korištene. Tempo inovacija je nevjerovatno brz. Kompanije moraju pratiti promjene u tehnologiji kako bi ostale konkurentne.

Bisnode je postao model izvrsnosti konstantnim pokretanjem projekata koji podstiču potragu za inovacijama. Kompanija posluje od 1989. godine i sve je jača. Od umjetne inteligencije do pametnih podataka, Bisnode potiče inovacije u području poslovne analitike.

Bisnode prikuplja i analizira velike količine podataka sa tržišta širom svijeta. Njegovi timovi koriste ove informacije kako bi pružili vrijedan uvid lokalnim i globalnim kompanijama. Bisnode takođe pruža podatke za Google Maps, Forbo Siegling, Belgacom i druge vodeće organizacije u 19 zemalja. Bez inovacija, ova dostignuća ne bi bila moguća.

Prema riječima direktora za strategiju kompanije Bisnode Joachima Karlssona, inovacija je sve u pokušaju da se stvari rade bolje, brže i efikasnije na pametnije načine. To je konstantan proces koji leži u malim stvarima koje ljudi svakodnevno rade.

Karlsson i njegov tim aktivno ohrabruju zaposlene da preuzmu inicijativu i donesu svoje ideje. Kao rezultat toga, Bisnode talenti pokreću inovacije u svom svakodnevnom radu.

"Inovacija je sve u pokušaju da se stvari rade bolje, brže i efikasnije u pametnijim načinima. Izgradnja kulture inovacija može pomoći kompanijama da oslobode vrijednost i produktivnost. Uspješni inovatori generišu potencijale i prodaju za svaki dolar koji je uložen u inovacije, koristeći interni talent. To pomaže ubrzavanju inovacija i otkriva nove načine za stvaranje vrijednosti za klijente.

U Bisnodeu, inovacije polaze od potreba kupaca, bilo da su to sadašnje ili buduće potrebe. Organizacija je stvorila kulturu u kojoj zaposlenici mogu da ostvare svoj puni potencijal tako što će razmisliti o novim idejama zasnovanim na Bisnode-ovim sposobnostima i temeljnom znanju o tome gdje se kreću tržišta i koje su potrebe naših kupaca, u kombinaciji s dubokim razumijevanjem tehnološkog napretka i digitalne transformacije.

Hakatoni sa poslovnim preduzetnicima i studentima, kao i dizajnerski i interni konkursi za inovacije samo su neki od načina na koje Bisnode promovira rast i kreativnost unutar organizacije.

Zašto je inovacija važna

Svaki biznis želi imati nasljeđe. I start-upi i dobro poznate kompanije imaju ideje koje bi trebalo da promene svijet. Ipak, samo nekoliko njih uspijeva.

Prema Harvard Business School, tri od četiri nove kompanije završavaju likvidacijom. Neuspjeh je veliki dio startup scene a nedostatak inovacija igra značajnu ulogu.

Stvari nisu lakše ni za dobrostojeće kompanije. Mnoge se fokusiraju na optimiziranje postojećih usluga umjesto na implementaciju novih ideja. Svaka kompanija - od malih agencija do industrijskih giganata - može imati koristi od prihvatanja inovacija. Ovaj proces omogućava stvaranje nove vrijednosti.

Više od 90% rukovodilaca smatra da inovacija čine ključnu razliku i da od njih zavisi dugoročni uspjeha njihove organizacije. Kada su dobro implementirane, mogu povećati zadovoljstvo korisnika, stvoriti bolje rezultate u performansama i smanjiti finansijski rizik.

Štaviše, smanjuje troškove kroz povećanu efikasnost. Inovacije takođe vode do većih prihoda i daju kompanijama konkurentnu prednost.

Ovaj proces ima moć da oblikuje život korporacije, pomažući liderima da vide potencijalne akvizicije kroz različite leće. Istovremeno, omogućava im da prodru na nova tržišta dublje i brže.

Na primjer, P & G je poboljšao svoj inovacijski potencijal tako što je kupio Gillette. Njegovi najprodavaniji brendovi, kao što su Oral B, Venus i Gillette, platforme su za nadolazeće inovacije.

Osnovne tehnologije za skladištenje energije, elektroniku i britve, ojačavaju portfelj iz kojeg organizacija može inovirati u budućnosti. Ova strategija je omogućila kompaniji da se proširi na nova tržišta i dopre do šire publike.

Prema istraživanju, kupci su spremni da ulažu u inovacije. Oko 34% ispitanika izjavilo je da voli da poseduje proizvode koji ih čine inovativnim porodici i prijateljima. Oko 83% bi platilo i do 40% više za inovacije u elektronici.

U 2016. godini Salesforce je kupio MetaMind za pokretanje AI start-up kako bi automatizirao i personalizirao marketinške procese i korisničku podršku.

Godinu dana kasnije, Nuance i NVIDIA udružili su se u pokušaju da uvedu “duboko učenje” u medicinsku oblast. Dva industrijska giganta stvorila su uslugu snimanja pomoću AI koja omogućava bržu, tačniju analizu i dijagnozu. Iste godine, Spotify je kupio Mighty TV i Niland7, dva startupa koji koriste strojno učenje za pružanje prilagođenih preporuka sadržaja.
Apple, Facebook i Google su uložili milijarde u inovativne tehnologije, kao što je AI, kako bi pružili poboljšano korisničko iskustvo i transformisali način poslovanja kompanija. Ove kompanije dijele jednu zajedničku osobinu: imaju inovaciju u svojoj DNK.

Ali to ne znači da je inovacija samo za tehnološke gigante i industrijske lidere. Može se dogoditi i u kompanijama kao što su Google i GE, ali i u malim, poput lokalnih marketinških agencija. Pojava tehnologije i brzo širenje novih tržišta čine inovaciju dostupnom svima.

Njegovanje inovativne kulture može dovesti do velikih promjena u industriji i do dramatičnih promjena u konkurentnom pozicioniranju. Profitne marže su do 22% veće u kompanijama koje implementiraju inovacije. Ove kompanije takođe prijavljuju 10 puta veću dobit od svojih inovativnih projekata.

Inovacija i performanse susnažno povezane. Kompanije koje žele da uspiju moraju stalno da se smišljaju i generišu nove ideje. Takođe moraju pronaći načine da bolje definiraju, realiziraju i prihvate nove prilike.

Kako Bisnode implementira inovacije?

Uspješni biznisi traže načine da povežu zajednice zaposlenika, klijenata i partnera kako bi izgradili svijet inovatora. Da bi se postigao ovaj cilj, oni moraju promijeniti korporativnu kulturu u kulturu povjerenja i saradnje. Takođe moraju da učine podatke dostupnim većem broju ljudi unutar i izvan organizacije. To će im omogućiti da iskoriste kolektivno znanje i nova tržišta.

Bisnode je jedna od rijetkih kompanija koja je uspješno implementirala ove promjene. Bisnode promovirae otvorene inovacije tako što podatke stavlja na raspolaganje drugim kompanijama. U 2017. godini dodijeljen mu je grant za istraživanje otvorenih inovacija uz pomoć podataka i analitike. Ovaj projekat omogućava malim i srednjim preduzećima pristup lokalnim i globalnim podacima iz Bisnode-a kako bi mogli rasti.

Grant je pokrio šest pod-projekata koji su realizirani u saradnji sa tri startupa. Oni su uključivali, ali nisu bile ograničeni, na prvi Lund Innovation Challenge, akcelerator podataka i otvorenu API platformu osmišljenu da omogući drugima da inoviraju Bisnode podatke.

Prema Karlssonu, startupi koriste nove uzbudljive tehnike i poslovne modele. Zajedno sa Bisnode-om, mogu lansirati inovativne proizvode i usluge koji će prodrmati tržište.

Još jedan značajan projekat bio je Hackathon Lund Innovation Challenge, događaj koji je omogućio studentima da ožive inovativne ideje koristeći snagu tehnologije.

Bisnode će otvoriti svoje podatke poduzetnicima kako bi potaknuo inovacije i pomogao u rješavanju problema u stvarnom vremenu. Ovaj događaj promovira samoizražavanje i kreativnost, a podatke čini opipljivijim.

Dok tragaju za startupima kojima treba pomoć, Bisnode se udružio sa Ignite, nacionalnom inicijativom koja odgovara relevantnim startupima sa korporativnim klijentima. Kroz ovaj program, Joakim Skog, Bisnodeov šef inovacija, upoznao je samo u 2018. više od 50 startupova, od kojih je počeo saradnju sa više od polovine.

Prema Skogu, mnogi startupi - bez obzira na njihovu ideju - mogu poboljšati svoje usluge koristeći podatke i resurse koje Bisnode nudi.

Najzanimljivija saradnja se dešava kada obe strane shvate da bi trebalo da stvore nešto kreativno kada se udruže, ali da to treba dalje istražiti. Zatim se mogu uključiti u radionice, pružiti ekspertize iz mnogih dijelova kompanije, i nadamo se da će završiti sa benefitima za specifične potrebe kupaca.

Tokom godina, Bisnode je uspješno pokrenuo brojne projekte kako bi pomogao kompanijama da donesu pametnije odluke, identifikuju i dostignu uspjeh i olakšaju svakodnevne operacije. Evo nekih stvarnih primjera inovacija u praksi:

Permesso Turbo

Permesso Turbo, jedan od najuspješnijih projekata Bisnodea, fokusira se na povećanje potencijala prebacivanjem sa email marketinga na Facebook kampanje. Za isti marketinški budžet, Facebook kampanja isporučila je dvostruko veći broj tragova i šest puta više klikova na oglas. Kompanije mogu koristiti ovu platformu za postizanje maksimalne profitabilnosti uz najniže investicije.

Platforma omogućava korisnicima da na pametan način prikupljaju opt-inove, povećavaju saobraćaj na sajtu i povećavaju stope konverzije. Sa Permessom ćete manje potrošiti i ciljati bolje.

Speed Recruiting (Brzo zapošljavanje)

Bisnode je takođe vodeća sila iza projekta Speed Recruiting. Ovaj projekat je zamišljen kao novi, kreativan način da se olakša proces zapošljavanja u Sloveniji. To je reakcija tržišta rada na “speed dating”. Krajnji cilj je pomoći regrutima uštedjeti vrijeme i novac prilikom traženja kvalificiranih kandidata.

Fraud Monitoring (Praćenje prevara)

Svake godine samo u Švedskoj se dešava stotine hiljada slučajeva prevare. Samo mali dio njih je riješen. Zahvaljujući Bisnode-u, korisnici mogu osigurati svoje poslovanje i izbjeći kreditne gubitke povezane s prevarom. Bisnode može procijeniti kompanije na osnovu pokazatelja prevare, identifikovati rizično ponašanje i procijeniti kreditnu sposobnost klijenata.

Bisnode je takođe koristio podatke za kreiranje aplikacija i procesa koji procenjuju profile rizika poslovnih partnera, sprječavaju finansijske prevare i daju kompanijama trenutni pristup informacijama o svakom klijentu.

Na primer, Bisnode Fraud Solution omogućava vlasnicima preduzeća da učitavaju liste ljudi i kompanija uključenih u lažne aktivnosti. Štaviše, ova tehnologija omogućava trenutno prepoznavanje i obavještavanje korisnika u toku prevare.

Matching Spare Parts with Car Registration Numbers
(Usklađivanje rezervnih dijelova s registracijskim brojevima automobile)

Timovi u Bisnodeu su takođe pronašli način da pomognu automobilskim kompanijama i vlasnicima auto prodavnica da uporede rezervne dijelove sa registracionim brojevima automobila.

Većina kupaca nije upoznata sa tačnom verzijom vozila koje voze. Zahvaljujući Bisnode-u, oni mogu pomoći preko automobilskih dijelova u roku od nekoliko minuta. Njihov jedini zadatak je da unesu registracioni broj vozila u sistem.

Bisnode Customer Intelligence

Još jedan inovativni projekat je Bisnode Customer Intelligence (BCI). Ovo rješenje će kompanijama omogućiti pristup dosljednim podacima o više od 200 miliona europskih korisnika u 2019. Poslovni subjekti mogu koristiti ove podatke kako bi bolje razumjeli svoju publiku, osigurali usklađenost s GDPR-om i pratili svaku fazu procesa rada sa klijentom.

Ova inovativna usluga omogućava kompanijama da obogate, ažuriraju i prate svoju bazu podataka u realnom vremenu. Svakom klijentu u sistemu dodijeljen je jedinstveni identifikator koji možete koristiti za dostup informacijama koje su vam potrebne u bilo koje vrijeme.

Bisnode Business Events

Bisnode Business Events, jedan od najnovijih proizvoda kompanije, korisnicima pruža signale i događaje u realnom vremenu o svojim klijentima, konkurentima i industrijama od interesa. To vam omogućava da budete u toku sa najnovijim promjenama u aktivnostima kompanija, proizvodima, akcionarskoj strukturi i drugim ključnim aspektima.

Sa ovom uslugom, poslovni korisnici mogu da prate više od 30 miliona aktivnih kompanija, 100.000 sajtova sa vijestima i tri miliona donosilaca odluka. Bisnode Business Events također izvlači podatke iz 90.000 publikacija na društvenim medijima kako biste mogli imati pristup najnovijim informacijama u vašoj industriji i donositi odluke na osnovu validnih i pravovremenih informacija.

Voice of the Customer (Glas klijenta)

Uspjeh vaše okompanije zavisi od toga kako se kupci osjećaju o vašem brendu i uslugama. Više od 86% kupaca bi dodatno platilo za bolje iskustvo brenda. Loše zadovoljstvo kupaca može dovesti do odlaska, utjecati na imidž vašeg brenda i naštetiti vašem prihodu.

Bisnode usluga Voice of the Customer daje vam konkurentnu prednost mjerenjem povratnih informacija korisnika preko više kanala. Ova usluga snima glas korisnika u realnom vremenu i omogućava vam da identifikujete sve izazove koji mogu utjecati na njihovo iskustvo.

Min Upplysning

Bisnode Min Upplysning pomaže smanjiti rizik od prevare i krađe identiteta. Ovu tehnologiju već koristi više od 250.000 ljudi.

Klijenti dobijaju trenutne obavijesti o bilo kakvim promjenama u svojim dokumentima, kao što je izdavanje kreditnog izvještaja. Oni mogu lako upravljati svojim ličnim podacima i čuvati ih od internet kriminalaca.

Pomoću ove usluge možete besplatno da pratite informacije o kreditnoj kartici, rast prihoda i istoriju vaših upita o kreditima i da vidite razvoj dešavanja svojih prihoda. Sve što treba da uradite je da unesete Vaš Mobile BankID i lozinku.

Zahvaljujući pretplati na ovo rješenje, možete dobiti i ažuriranja u realnom vremenu kad neko traži kreditni izvještaj o vama, nadgledati da li je izdata nova telefonska pretplata i primati upozorenje ako informacije o vama mijenjaju (što može ukazivati na lažno predstavljanje).

Bisnode Programmatic Display Advertising
(Bisnode programsko prikazno oglašavanje)

Šta ako postoji način da se brže dođe do klijenata i poboljša njihovo iskustvo sa vašim brendom u isto vrijeme? Ovo je mjesto gdje dolazi do programskog oglašavanja. Ovo rješenje koristi snagu strojnog učenja, vještačke inteligencije i drugih najsavremenijih tehnologija kako bi vam pomoglo da laserski precizno ciljate svoju publiku putem izuzetno prilagođenih, namjenskih oglasa.

Bisnode Programmatic Display Advertising omogućava korisnicima da dopru do iste ciljne grupe preko više kanala, definišu savršenu ličnost kupca i izbace nagađaju svoje marketinških aktivnosti. Krajnji rezultat je veći povrat investicije, srećniji kupci i povećana prodaja.

Right to Sign (Pravo na potpis)

Donedavno nije bilo moguće automatizovati provjere bez ljudske interakcije. Koristeći naprednu analizu teksta, Bisnode Right to Sign omogućava klijentima da odrede ko ima ovlaštenje da potpiše u ime kompanije. Ovaj inovativni alat je omogućio više od 35.000 automatskih identifikacija samo u prvoj godini.

Pravo potpisivanja pojednostavljuje proces prodaje i minimizira pravne rizike. To takođe olakšava poslovnim subjektima da izbjegnu prevare i provjere status kompanije.

Ovi projekti su pozicionirali Bisnode kao vodećeg igrača u analizi podataka. Kompanija koristi umjetnu inteligenciju i druge nove tehnologije kako bi potaknula inovacije iznutra. To je digitalna priroda ljudi - digitalna u načinu na koji sarađuju i rješavaju probleme.

Bisnodeov razvoj u oblasti inovacija promijenio je svijet kakav poznajemo jer njegovo svakodnevno poslovanje koristi najmoderniju tehnologiju koja omogućava kontinuiranu promjenu u prikupljanju i analizi podataka. Projekti koje je pokrenuo Bisnode pomogli su ljudima da shvate da mogu napraviti zadivljujuće stvari u vrlo kratkom vremenu.

Prema Karlssonu, Bisnode promovirae inovacije i interno, podstičući otvorenu organizacionu kulturu učenja koja naglašava kreativnost i povjerenje i izvana, čineći podatke dostupnim startupima, osnovanim kompanijama i poduzetnicima.

Bisnode: Od inovacije do uspjeha
Inovacija je svuda. Dovoljno je pogledati oko sebe. Ne trošite svo vrijeme pokušavajući pronaći savršenu ideju ili savršen projekt. Procijenite svoje tržište, pronađite prazninu, a zatim “krećite se brzo i razbijte stvari” - rekao je Mark Zuckerberg.

Ideje su samo mali korak u procesu inovacija. Najvažnija je implementacija. Pronađite ravnotežu između kršenja pravila i uklapanja postojećih obrazaca. Mislite na veliko i počnite sa malim. Podijelite ono što najbolje znate i stalno učite ono što ne znate.

U Bisnodeu, inovacija je u našoj DNK. Naša želja za inovacijama je ono što nas održava i pokreće naš uspjeh. Bisnode timovi kontinuirano razvijaju nove tehnologije koje će unaprijediti proizvođače i rješenja za njhove klijente.

Napredujući, oslanjamo se na podatke kako bismo pomogli poduzetnicima da inoviraju i uspiju u svojim projektima. Sposobnosti nastajanja analitike će i dalje igrati ključnu ulogu u inovacijama. Postoje beskrajne mogućnosti da se poboljša i iskoristi poslovna vrijednost današnje tehnologije.

Za više informacija o tome kako iskoristiti snagu podataka i ubrzati rezultate inovacija, kontaktirajte Bisnode još danas!