Članci

Inovativne metrike: da li se inovacije zapravo mogu mjeriti?

04 feb 2019

Kako mjerite inovaciju? Da li pratite podatke o povratku ulaganja, broj novih usluga ili nivo produktivnosti?

Inovacija je složen proces. Razbijanje u ponavljajući, skalabilni (perspektivni) skup praksi može biti teško. Nije iznenađujuće da samo jedna trećina svih kompanija iz grupacije Fortuna 1000 koristi formalne podatke o inovacijama. Ovaj je kreativni proces često definiran nematerijalnim mjernim podacima i daje neočekivane rezultate.

Izazov mjerenja inovacija

Prema istraživanju koje je provela Boston Consulting Groupa, 73% menadžera vjeruje da inovacije treba mjeriti što je moguće preciznije. Ipak, samo 46% je reklo da to zapravo i čine a manje od 32% bilo je zadovoljno načinom na koji su mjerili inovacije.

Neki lideri pretpostavljaju da se inovacija uopšte ne može mjeriti. Drugi se fokusiraju isključivo na povrat ulaganja, što može ubiti obećavajuće projekte u ranoj fazi jer se rezultati inovacija često mjere starim mjernim podacima koji pružaju ograničen pogled. Uzmimo, na primjer, indeks vitalnosti. Ovaj pokazatelj prikazuje postotak prodaje izveden iz novih proizvoda. Međutim, to ne govori zašto se brojevi povećavaju ili smanjuju.

Ako se proizvod lansira u različitim vremenima u različitim regijama, teško je odrediti indeks vitalnosti. Također,mnoge kompanije zapravo ne znaju šta učiniti s tim brojem. To stvara konfuziju i pruža nezadovoljavajući uvid u uticaj inovacije.

Disruptivna inovacija sastavni je dio današnjeg poslovnog okruženja. Stare metrike ne uspijevaju obuhvatiti informacije koje su ključne za razvoj inovativnih projekata. Stoga su nužne nove metrike. Osim toga, inovacijske sposobnosti moraju se izmjeriti ne samo rezultate.

Ti brojevi sami ne mogu otkriti da li se vaši projekti kreću u pravom smjeru. Ponekad je najbolje gledati izvan financijskih rezultata. Razmotrite faktore poput rezultata lojalnosti kupaca, angažman zaposlenika i funkcionalnost procesa. Izmjerite gdje i kako vaša kompanija inovira.

Početak rada s mjerilima za inovacije

Ne postoji ispravan ili pogrešan odgovor o tome kako mjeriti inovaciju. Nijedno pojedinačno mjerenje ne može obuhvatiti veći broj funkcija. Osim toga, svaka kompanija koristi različite inovacijske metrike.
Mjerenje inputa inovacija izazov je za većinu organizacija. U tom slučaju možete koristiti različite mjerne podatke, kao što su broj generiranih ideja i broj ideja raspoređenih u različitim vremenskim razdobljima.

Zatim, možete pratiti broj ideja po strateškom inovacijskom području (na primjer, inovacije u pogledu korisničkog iskustva ili inovacije poslovnog modela), broj predstavljenih ideja, broj ideja kvalificiranih u različitim fazama inovacijskog procesa i tako dalje.

Kompanije mogu doslovno koristiti na desetke potencijalnih mjernih podataka kako bi pratili svoje inovacijske rezultate. To uključuje i slijedeće stavke, iako nije ograničeno na njih:

 • Dobit, prihodi i tržišni udio od novih proizvoda i usluga,
 • Kupci novih proizvoda u odnosu na kupce starih proizvoda,
 • Stopa povrata na ulaganja u inovacije,
 • Broj efektivnih ideja koje su poslali zaposlenici,
 • Broj aktivnih projekata s potencijalom za rast,
 • Broj prijavljenih patenata u protekloj godini,
 • Funkcionalnost procesa,
 • Ušteda troškova,
 • Nivoi angažmana,
 • Prosječno vrijeme od generiranja ideja do prihoda,
 • Vrijednost inovacijskog procesa,
 • Sredstva dodijeljena inovacijama,
 • Projekcija u odnosu na stvarne preformanse.

Savršene inovacijske metrike su neuhvatljive. Ako imate problema s mjerenjem inovacija, pogledajte druge. Pogledajte kako vaši konkurenti prate svoje rezultate i koje metrike koriste. Samo se pobrinite da prilagodite njihov pristup potrebama vaše organizacije.

Zapamtite da je mjerenje inovacija dug proces. Prodor proizvoda i usluga na tržište može potrajati godinama, pa čak i više za generiranje prihoda. Ako su vaši resursi ograničeni, usredotočite se na manje projekte s nižim profilom rizika.

Kao što Joakim Skog, voditelj inovacija kompanije Bisnode kaže, inovacija će učiniti vašu kompaniju uspješnom na duge staze, pretvarajući vašu ukupnu poslovnu kulturu u kulturu orijentiranu na promjene. To pomaže smanjiti financijske rizike i ostaviti prostora za rast.

Kultura inovacija razlikuje se od one koja se fokusira na brojeve. Inovacija nije samo u proizvodima, nego i na radnom mjestu, poslovnim modelima i logistici. Na primjer, taj se proces također koristi kako bi se promijenila poslovna kultura - ali kako to možete izmjeriti?

Praćenje financijskih povrata nije dovoljno. Kada je riječ o inovacijama, brojevi govore samo dio priče.

Stvorite skup inovacijskih mjernih podataka koji su usklađeni s ciljevima. Uključite mjerne podatke o organizacijskim sposobnostima, podatke o povratu ulaganja i podatke o vodstvu. Pratite ove brojeve i usput prilagodite svoju strategiju. Jedna veličina ne odgovara svima.

Metrike trebaju podržavati razvoj vaših inovacijskih projekata. Ako je potrebno, prilagodite ili izmijenite mjerne podatke. Ključ je potaknuti akciju oko ciljeva koje ste postavili.