Infografika: Žene na rukovodećim položajima

Popunite formular i preuzmite.

0.7 % više žena na rukovodećim pozicijama.

O temi rodne ravnopravnosti godinama se vodi žestoka rasprava, a posebno o ulozi žena u na rukovodećim pozicijama u kompanijama.

Dun & Bradstreet istražio je kakvo je kretanje žena na rukovodećim pozicijama u posljednjih pet godina. Ovdje ćete pronaći detaljne rezultate za Bosnu i Hercegovinu.

Infografika o ženama na vodećim pozicijama u Bosni i Hercegovini.