Članci

Gdje naći pingvina usred ljeta?

10 sep 2017

Kombinacija analize podataka i najnovijih tehnologija omogućava kompanijama da svog pingvina traže tamo gdje će ga sigurno pronaći.

 

Iako pingvine uglavnom povezujemo sa snijegom i ledom, osim na Antarktiku možemo ih naći i na Novom Zelandu, u Australiji, Čileu, Argentini i u Južnoj Africi, a jednu vrstu čak i oko ekvatora na ostrvima Galapagos. Ta fascinantna bića smo iskoristili u ovom tekstu da dočaramo koliko podaci i uvidi dobijeni analizom podataka imaju važnu ulogu u donošenju odluka i potrazi za novim poslovnim prilikama. U slučaju pingvina, bez obzira na godišnje doba, to bi, recimo, bio podatak da ćete ga uzalud tražiti na području Arktika jer u prirodi žive samo u hladnijim vodama južne polulopte.

 

Širenje podataka i njihove upotrebe ne zaobilazi nikoga. Pojmovi kao što su podaci i prediktivna analitika te vještačka inteligencija nalaze se na samom vrhu savremenih poslovnih trendova. Sve više ih koriste oni koji žele da uspiju i naprave višak u svom poslovanju. Po istraživanju Big Market Analytics iz 2017., 53% kompanija je svjesno koliko je analitika važna i koristi alate povezane sa masovnim podacima, pri čemu prednjače telekomunikacijski operateri i finansijska industrija. Razlog je jednostavan – kompanije moraju neprestano tražiti poluge za dodatni rast i oblasti na kojima će biti bolje od konkurencije. Većina kompanija koristi savremene tehnologije za razumjevanje i vizualizaciju podataka, a manji dio i prediktivnu analitiku i druge pristupe nauke o podacima za redefinisanje svog poslovanja.

 

Upotrebna vrijednost prediktivne analitike je u optimizaciji poslovanja

Kompanije koriste prediktivnu analitiku kao pomoć u raznim aktivnostima i na razne načine. Jedna od njih je slovenačka kompanija koja, iako sa velikim brojem klijenata, koja želi da poboljša prodajne rezultate. Istovremeno, želi i da optimizira svoje resurse i fokusira prodajne aktivnosti samo na one klijente sa kojima je vjerovatnoća sklapanja novog posla najveća. Radi rješavanja ovog izazova, Bisnode je razvio prediktivni model koji može da analizira i predvidi koliki je neiskorišteni prodajni potencijal svakog pojedinačnog postojećeg klijenta, koje proizvode ili usluge možemo dodatno da joj ponudimo i kolika je vjerovatnoća sklapanja posla, te rangira klijente po sistemu te vjerovatnoće. Istovremeno, na osnovu ovih predviđanja i dodatne analize spoljnih podataka, model traži i nove klijente za koje takođe postoji velika vjerovatnoća sklapanja posla. Ako pojednostavimo do kraja, svojim modelom navedenoj kompaniji pomažemo da svog pingvina traži samo na onim područjima gdje će ga sigurno pronaći.

A kao što se pri traženju pingvina morate udubiti u karakteristike i navike vrste koju proučavate, na isti način se moramo adekvatno pripremiti i prije upotrebe analitičkih pristupa. Naši stručnjaci koji razvijaju analitičke procese i rješenja za kompanije, moraju se najprije dobro upoznati sa kompanijama, sa njihovim strateškim ciljevima, portfeljom proizvoda, upravljanjem prodajnim i marketinškim kampanjama te zajedno sa njima identifikovati probleme koje želimo da riješimo analitičkim pristupima. Ključni su interni akteri koji nam pomažu da razumijemo organizaciju i njene karakteristike poslovanja, kako bismo zajedno mogli postaviti konačne ciljeve. Kao i kod mnogih drugih stvari, ključ je u partnerskoj saradnji i povjerenju.

Upotrebna vrijednost podataka i prediktivne analitike u poslovanju je sve veća i garantuje sve bolje rezultate. Dobijanjem informacija iz postojećih podataka možemo predvidjeti vjerovatnoću pojavljivanja pojedinačnih događaja u budućnosti i tako pokušavamo da ustanovimo koje korake treba poduzeti radi postizanja predviđenog cilja. Važno je, međutim, da već na početku pravilno definišemo poslovnu potrebu ili pitanje na koje želimo da pronađemo odgovore. Nakon toga može da počne potraga za carskim pingvinom.

 

Članak je izvorno objavljen u časopisu slovenačkog udruženja Manager MQ.