Azuriranje o bodovanju i upotrebi podataka Dun & Bradstreeta u skladu sa sankcijama Rusiji

21 apr 2022

Dun & Bradstreet nastavlja pomno pratiti uticaj rusko-ukrajinske krize na poslovne aktivnosti u svijetu. Nakon nedavnih sankcija Velike Britanije, SAD-a, Kanade i EU Rusiji, EU je zabranila firmama da pružaju usluge kreditnog rejtinga i usluge pretplate u vezi s aktivnostima kreditnog rejtinga ruskim kompanijama, građanima i ljudima u Rusiji. Osim toga, na osnovu trenutnih događaja, sve ukrajinske kompanije su premještena u 'neizvjestan operativni status', što znači da lokalno poslovno okruženje otežava pružanje smjernica o kreditnoj sposobnosti kompanija.

U svjetlu ovih događaja i u cilju poštovanja globalnih sankcija, Dun & Bradstreet je poduzeo sljedeće radnje:

  • Trenutačno stupanje na snagu obustavljanja razvoja bilo kakvih dodatnih uvida ili rezultata o subjektima koji su direktno pogođeni krizom Rusije i Ukrajine. Ovo uključuje bodovanje:
    • Svih ukrajinskih kompanija, na osnovu ograničene vidljivosti njihovog neizvjesnog operativnog statusa u regiji
    • Direktno sankcionisanih subjekata i entiteta širom svijeta koji su pod kontrolom kompanija koje su sankcionirale Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD, Kanada ili EU zbog umiješanosti u krizu u Ukrajini
  • Dun & Bradstreet će 15. 04. 2022. onemogućiti pristup proizvodima vezanim za kredite korisnicima koji se nalaze u Rusiji – u skladu sa važećim regulatornim mjerama.
  • Dun & Bradstreet će 15. aprila 2022. također zatražiti da administratori naloga koji koriste naša API rješenja procijene dozvole i pristup pojedinačnim korisnicima kako bi osigurali usklađenost sa sankcijama Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Kanade i EU.

Dun & Bradstreet nastavlja pomno pratiti situaciju i proaktivno će komunicirati o svim daljnjim promjenama svojih podataka, usluga i rješenja za bodovanje kako bismo osigurali da se i dalje pridržavamo globalnih i lokalnih promjena regulative i politike.

Za dodatnu asistenciju pronađite svoj lokalni kontakt na https://www.dnb.com/choose-your-country.html.