Zaštita ličnih podataka

Bisnode BIH dio je međunarodne korporacije u vlasništvu Bisnode AB sa sjedištem u Stockholmu, Švedska. Najveći smo europski pružatelj pametnih podataka i poslovne analitike. Zaštita privatnosti pojedinaca ključna je za naše poslovanje, zato s najvećom pažnjom nastojimo zaštititi podatke pojedinaca i njihovu privatnost. U izjavi o zaštiti privatnosti definiramo način na koji postupamo s podacima koji omogućuju identifikaciju pojedinca (fizičke osobe).

 

Koje informacije o vama čuvamo?

U Bisnodeu obrađujemo samo osnovne podatke o pojedincima (fizičkim osobama), a to su:

 • korisnici naših proizvoda i rješenja;
 • sudionici naših obuka i događanja;
 • osnivači, vlasnici i zakonski zastupnici pravnih osoba (ime, prezime, adresa);
 • samostalni poduzetnici;
 • klijent u postupku osobnog stečaja.

U marketinške svrhe možemo koristiti vaše osnovne kontaktne podatke (ime, prezime, elektronička adresa, telefon, funkcija u tvrtki), a u nekim slučajevima možemo zabilježiti i vaše ponašanje na našoj internetskoj stranici.

Ako pratite našu internetsku stranicu, pohranjujemo i kolačiće na temelju kojih možemo mjeriti posjećenost naše internetske stranice i vaše ponašanje na našoj internetskoj stranici.
Za više informacija o kolačićima posjetite poveznicu www.aboutcookies.org ili www.allaboutcookies.org.
U vašem internetskom pregledniku možete postaviti politiku prihvaćanja kolačića, a na gornjoj internetskoj stranici su i upute kako ukloniti kolačiće iz vašeg internetskog preglednika. U tom slučaju možda neće raditi neke funkcije na našoj internetskoj stranici.

 

Izvor naših podataka?

Bisnode je prisutan u 19 europskih država. Podaci se uvijek dobivaju iz lokalnih izvora. Većinu podataka dobivamo iz:

 • javno dostupnih izvora (javni registri, popisi, itd.);
 • ugovornih partnera Bisnodea;
 • Poslovne informacije korištene u našim D&B proizvodima i rješenjima iz država u kojima Bisnode nije prisutan dobivamo od našeg globalnog partnera Dun & Bradstreet i njihove globalne mreže partnera.

Neke podatke koje obrađujemo dobivamo i od korisnika naših proizvoda i rješenja, kao i od sudionika naših obuka i događanja.

 

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Obrada na temelju legitimnog interesa

Podatke o pojedincima (fizičkim osobama) možemo obrađivati na temelju legitimnog interesa koji traži Bisnode ili treća osoba, osim kada nad takvim interesima prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U obradi osobnih podataka koje obrađujemo na temelju legitimnog interesa koristimo odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu vaše privatnosti.

To znači da vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 • da u sklopu cjelovite usluge ocjene boniteta i analize tvrtke i osiguranja pravnog prometa našim klijentima i korisnicima naših proizvoda i rješenja ponudimo cjelovit uvid u profil tvrtke (uključujući podatke o osnivaču, vlasnicima i zakonskim zastupnicima);
 • za pružanje podataka o platnoj sposobnosti (stečaji potrošača);
 • korisnike naših proizvoda i rješenja kontaktiramo da utvrdimo njihovo zadovoljstvo uslugama, odnosno korisničkim iskustvom i u slučajevima kad to nije neophodno za provedbu ugovora. Pojedince koji to neće htjeti nećemo ponovo kontaktirati u tu svrhu.
 • Slanje marketinških poruka adresiranih na registrirane predstavnike tvrtki.

Obrada na temelju suglasnosti

Obrada podataka može se temeljiti i na suglasnosti koje pojedinac da Bisnodeu. Suglasnost se može primjerice dati u sljedeće svrhe:

 • informiranje o aktualnim novostima i ponudi Bisnodea i partnera;
 • za poboljšanje rješenja i pružanje sadržaja koji su važni za pojedinca;
 • kad želite da podatke o vašoj poslovnoj funkciji unutar naših proizvoda i rješenja objavimo/obrađujemo u poslovnoj mreži vaše tvrtke.
 • da naši klijenti mogu uspostaviti kontakt s vama, odnosno s vašom tvrtkom.

Bisnode će vas obavještavati samo preko onih kanala za koje je dobio suglasnost pojedinca. Opoziv, odnosno promjena suglasnosti odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na temelju suglasnosti.

Obrada na temelju ugovora

Osobne podatke pojedinaca (fizičkih osoba) obrađujemo da bismo ispunili svoje obaveze iz ugovornog odnosa.
Radi ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obaveza osobne podatke pojedinaca obrađujemo u sljedeće svrhe: priprema ponude, sklapanje ugovora, aktivacija korisničkog imena, dostava opreme i/ili dokumentacije, obavještavanje o promjeni prodajnih uvjeta, izvršenje promjene pretplatničkog ili drugog ugovornog odnosa, obračunavanje usluga, rješavanje mogućih tehničkih problema, ugovora ili reklamacija, slanje obavijesti u svezi s provedbom pretplatničkog ili drugog ugovornog odnosa, provođenje postupaka naplate te ostale svrhe potrebne za provedbu ili sklapanje ugovornog odnosa.

 

S kim dijelimo vaše podatke?

Svrha je našeg posla pomoći našim klijentima da na temelju dobrih i točnih podataka o svojim poslovnim partnerima donesu dobre poslovne odluke.
Naši su klijenti uglavnom male, srednje i velike tvrtke sa sjedištem u Bosni i Hercegovini i u drugim državama EU-a. Naši su klijenti i državna tijela, tijela javne vlasti, javne agencije, javni fondovi i druge osobe javnog prava.

Podobrađivači

U nekim slučajevima Bisnode surađuje s podobrađivačima koji tako obrađuju naše podatke.

One koji obrađuju naše podatke izabiremo jako pažljivo i s njima imamo sklopljene sve ugovore o obradi podataka koji uređuju kako bi se trebali i mogli obrađivati naši podaci. Nastojimo da naši ugovorni partneri imaju istu razinu zaštite podataka kao i mi. Više o tomu možete pročitati u Prilogu 1.
S obzirom na to da naši obrađivači rade u naše ime i na naš račun, imamo punu odgovornost za to što oni rade s našim podacima.

 

Kako štitimo vaše podatke

O tomu kako štitimo vaše podatke možete se uvjeriti u Prilogu 1, u kojem su detaljno prikazane tehničke i organizacijske mjere koje smo usvojili u svrhu osiguravanja odgovarajuće razine zaštite vaših podataka.

Trudimo se voditi ažurne „crne liste” da pojedinci ne bi primali marketinške poruke koje ne žele primati.

Prijenos i spremanje podataka

Pazimo da se obrada svih vaših podataka odvija unutar Europske unije.

Vaše podatke čuvamo u našim podatkovnim sustavima u skladu s važećom politikom čuvanja. Vrijeme čuvanja ovisi o zakonskih zahtjevima i poslovnim potrebama i to je definirano u internim aktima tvrtke.

Kad podatak više ne trebamo, brišemo ga iz svojih baza podataka.

 

Vaša prava u svezi s osobnim podacima

Pravo na pristup

Omogućujemo vam da imate pristup svojim podacima koje obrađujemo. To znači da nas možete kontaktirati, a mi ćemo vam dati kopiju informacija o tomu koje vaše osobne podatke obrađujemo i u koju svrhu.

Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo zatražiti da bez nepotrebnog odgađanja ispravimo pogrešne ili nepotpune podatke koje o njemu obrađujemo. U slučaju da osobne podatke dobivamo iz javno dostupnih registara, molimo vas da se najprije neposredno obratite dotičnom tijelu i ispravite svoje podatke.

Pravo na brisanje

Imate pravo zahtijevati brisanje svojih osobnih podataka iz naših baza podataka. Udovoljit ćemo vašem zahtjevu, osim ako utvrdimo da imamo pravnu podlogu za obradu vaših osobnih podataka.

Pravo na prigovor

Imate pravo prigovarati na određene vrste obrade osobnih podataka.
Možete se suprotstaviti određenim korištenjima osobnih podataka, ako se ti podaci obrađuju u svrhe koje nisu potrebne za obavljanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonske obaveze. Možete se usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka nakon prethodne suglasnosti. Ako se usprotivite daljnjoj obradi osobnih podataka, to može smanjiti mogućnost korištenja naših usluga.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati da više ne obrađujemo vaše osobne podatke u određene svrhe. U tom slučaju vaše osobne podatke ubuduće nećemo koristiti u svrhe na koje se odnosi vaša zabrana.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da vam podatke koji se odnose na vas pošaljemo u strukturiranom, opće korištenom i strojno čitljivom obliku, a vi ih možete poslati drugom upravitelju. Napominjemo da se to odnosi samo na podatke koje smo dobili neposredno od vas.

 

Kako ostvariti prava

Prava možete ostvariti na način da nam na dolje navedene adrese pošaljete običnu poštu ili elektroničku poštu sa sljedećim podacima: ime i prezime, adresa, elektronička adresa ili telefonski broj i bilo koji dodatni identifikacijski kriterij koji će nam omogućiti vašu nedvosmislenu identifikaciju. 

Možemo zahtijevati i dodatne informacije potrebne za potvrdu vašeg identiteta. Možemo odbiti zahtjeve koji se nerazumno ponavljaju, pretjerani su ili vidljivo neutemeljeni.

Ako mislite da podatke ne obrađujemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, možete podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

 

Promjene naše politike privatnosti

Nastojimo redovito ažurirati politiku privatnosti. Zadnje ažuriranje bilo je u svibnju 2018.

 

Kako nas možete kontaktirati

Ako imate neka pitanja o našoj politici privatnosti ili o vašim pravima, možete nas kontaktirati.
Elektronička adresa: info.ba@bisnode.com

Možete kontaktirati i našu ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka (DPO).
Elektronička adresa: info.ba@bisnode.com